Comunicació de la recerca

transferencia conocimientoLa recerca cobra sentit amb la comunicació dels seus resultats.

El sentit de la ciència és generar coneixement per a tota la societat, o una part d’aquesta. Per això, és imprescindible comunicar les conclusions de la recerca. Si, a més, difonem aquest coneixement,

  • farem possible que sigui aplicable i
  • facilitarem que algú altre pugui continuar la línia de recerca que hem desenvolupat, sobre la base del nostre treball.

Però, com comuniquem la recerca?

D’entrada, hem d’elaborar un informe que expliqui detalladament les característiques i els resultats de la investigació; indicant, entre d’altres qüestions, quin era l’objectiu que es perseguia i quin disseny metodològic hem fet servir per assolir-lo. A l’aula, aquest informe equival al document escrit que es lliura al professorat per a la seva avaluació.

comunicacio investigacionTot seguit, hem de publicar aquest informe i divulgar-lo a la resta de la comunitat científica.

Una manera de dur a terme aquesta divulgació és mitjançant la comunicació oral de la recerca davant d’un grup d’investigadors/es, que escoltaran i, molt probablement, debatran els resultats. Aquesta comunicació pot desenvolupar-se dins d’un congrés o seminari de persones expertes en la temàtica de la nostra recerca; i, en el cas dels treballs de recerca de batxillerat, es realitza davant d’un grup de docents del centre educatiu.

left right