Consentiment informat

Les dades personals estan protegides legalment.聽Molts treballs de recerca de batxillerat acaben a internet per raons diverses, de vegades sense el coneixement dels seus autors/es (els i les estudiants) i, sovint, sense que ho s脿piguen les persones que han proporcionat les seves dades per contribuir a la recerca.

En aquest context, el consentiment informat 茅s un document que serveix d’acord entre l’autor/a del treball i les聽persones que hi faciliten dades sobre quines dades es demanaran, amb quin objectiu, quin ser脿 el seu tractament i聽fins a quin punt es faran (o no) p煤bliques. Com ha de ser aquest document?

Model adient per a entrevistes, observacions, grups de discussi贸…
[descarregar document .rtf]

Se signa per duplicat. L鈥檌nvestigador/a n鈥檋a de conservar una c貌pia i lliurar l鈥檃ltra a la persona participant.

DADES B脌SIQUES SOBRE LA RECERCA
Tema de l鈥檈studi:
Objectiu principal:
Investigador/a:
Centre educatiu:
Descripci贸 de la recerca:
Descripci贸 de la participaci贸 que se聽sol路licita:
Divulgaci贸:
El treball de recerca de batxillerat s鈥檈xposa p煤blicament per a la seva avaluaci贸 en el centre educatiu. L鈥檌nforme de recerca es lliura al tribunal d鈥檃valuaci贸 de la mat猫ria i es realitza una presentaci贸 oral a la que poden assistir estudiants del centre educatiu i altres persones.
Els treballs de recerca de batxillerat poden participar en cert脿mens diversos que impliquen la divulgaci贸 de les seves troballes. La participaci贸 en aquests cert脿mens pot implicar la publicaci贸 del treball i la seva inclusi贸 en arxius digitals en acc茅s obert per internet.
Confidencialitat:
Les dades recollides es tractaran amb la m脿xima confidencialitat.
Els q眉estionaris es completaran de forma an貌nima i en cap cas es publicaran.
El tribunal d鈥檃valuaci贸 del treball de recerca de batxillerat pot tenir acc茅s als q眉estionaris completats.
Codi identificatiu de la recerca:
Jo, … (nom i cognoms de la persona que proporciona les dades)

He llegit aquest full d鈥檌nformaci贸 amb les dades b脿siques sobre la recerca … (codi).

He pogut aclarir els meus dubtes sobre aquesta recerca. He rebut suficient informaci贸 sobre l鈥檈studi a trav茅s de la conversa amb … (nom de l鈥檃utor/a).

Comprenc que la meva participaci贸 茅s volunt脿ria. Comprenc que puc retirar-me de l鈥檈studi quan vulgui, sense haver de donar explicacions i sense cap tipus de repercussi贸 personal.

Presto lliurament la meva conformitat per participar en l鈥檈studi i dono el meu consentiment per l鈥檃cc茅s i utilitzaci贸 de les meves dades en les condicions detallades en aquest document.

Firma participant Firma autor/a
… (municipi), … de … de 20…

Par脿graf informatiu en l’encap莽alament d’enquestes

Aquest q眉estionari forma part del treball de recerca de batxillerat聽de (nom de l’estudiant), estudiant de l’Institut (nom de l’institut) de (municipi on es troba l’institut). L’objectiu de la recerca 茅s (objectiu de la recerca, concretat en una frase). Les dades es tractaran de forma an貌nima i global. Els q眉estionaris completats seran tractats confidencialment, no s’inclouran a la c貌pia del treball de recerca que es far脿 arribar al centre educatiu i no es publicaran.

La redacci贸 del consentiment informat 茅s un bon exercici per reflexionar sobre el proc茅s de recerca que estem聽seguint.

En relaci贸 amb la compet猫ncia en recerca, el consentiment refor莽a la distinci贸 entre objectiu, metodologia, dades que se聽sol路liciten i dest铆 d’aquestes dades.

En relaci贸 amb la compet猫ncia ciutadana, aquest acord聽fomenta el respecte per als altres i el reconeixement de la seva dignitat. Contribueix tamb茅 a que l’estudiant sigui conscient que tenim drets (a la informaci贸, a la privacitat…) i que, en una situaci贸 similar (estudis de mercat, inscripci贸 a xarxes socials…), els exerceixi i els faci respectar.

Per saber-ne m茅s:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework