Cronograma de seguiment

Aquest és un cronograma per facilitar el seguiment de les tasques de l’estudiant.


Descarregar en PDF

Des de l’inici, es van marcant amb una creu els procediments de recerca que s’han treballat en cada trobada.

En les caselles d’Inici i Final, es pot escriure amb colors diferents la data prevista i la data real d’inici i final de les activitats.

Es plantegen un màxim de 20 trobades.

Les etapes més complexes (és a dir, les que requeriran més orientacions) són les d’anàlisi de dades. En l’etapa de recollida de dades cal comptar també el temps que ocuparà la gestió de contactes amb entitats i persones col·laboradores.

Aquest cronograma pot traslladar-se a un full de càlcul per gestionar-se des de la intranet del centre. Pot ser una eina compartida entre estudiants i professorat.

left right