Investigar educa en drets humans i ciutadania global

Tot procés d’investigació té implicacions ètiques i socials.

La recerca científica apareix en els continguts d’aprenentatge de diferents matèries i etapes educatives. Alhora, com a estratègia didàctica, l’aprenentatge per projectes de recerca suposa una oportunitat idònia per potenciar l’educació en drets humans i ciutadania global, tant en l’àmbit cognitiu, com socioafectiu i conductual (UNESCO, 2015):

  • Disposar de coneixements bàsics i capacitats d’informació crítica per comprendre el sistema local-global i la interdependència de persones, comunitats i medi natural.
  • Valorar les desigualtats en l’accés als recursos i al poder des de la base dels drets humans i el sentiment de pertinença a una comunitat global.
  • Exercir la seva coresponsabilitat individual i col·lectiva, per assolir condicions de vida lliures de violència i sostenibles a escala local, internacional i global.

La investigació sobre problemàtiques de l’entorn, desenvolupada amb rigor científic, permet visibilitzar la multitud d’iniciatives que dia a dia treballen en la defensa dels drets humans.

  • La pregunta d’investigació expressa un inconformisme davant la vulneració de drets humans.
  • Durant l’elaboració del marc teòric, s’identifiquen els organismes públics responsables de la protecció d’aquell dret, la influència dels organismes internacionals en les polítiques locals, l’aportació dels centres de recerca com a productors de coneixement, la incidència dels moviments socials i de les ONG en la defensa del dret…
  • La recollida de dades és una oportunitat d’entrar en contacte amb aquests organismes i entitats, així com amb persones que viuen quotidianament la problemàtica.
  • La comunicació de la recerca permet posar el nou coneixement al servei de totes aquestes iniciatives

Aquests objectius, recollits en el currículum reglat, es concreten en uns determinats criteris i indicadors d’avaluació, graduats en funció de l’etapa educativa, que es treballen durant tot el procés de recerca.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework