Etapes de la recerca

La recerca de batxillerat es desenvolupa amb procediments d’investigació científica. Cal que l’estudiant produeixi nou coneixement (no confondre amb descobriments científics, els quals són fruit de múltiples investigacions) i, per això, cal basar-se en el mètode científic.

Etapes

Descarregar en PDF

Aquest gràfic presenta els elements bàsics d’una recerca, les fases essencials que permetran generar coneixement amb rigor científic. Aquest material s’utilitza als tallers de recerca que realitzem als centres, amb grups de les diferents modalitats de batxillerat, i permet que l’alumnat es faci una idea global del procés de recerca.

Alguns dels elements que remarquem són:

  • La importància de l’objectiu de recerca. Escollir un tema de recerca és un primer pas per poder iniciar la recerca, però un cop s’ha pres aquesta primera decisió és necessari concretar un objectiu o qüestió de recerca. Cada objectiu o qüestió implica un procés específic de recerca, motiu pel qual, al treball de batxillerat, es recomana formular un únic objectiu, qüestió o hipòtesi.
  • El marc teòric (sovint, anomenat “part teòrica”) és necessari en tots els treballs de recerca (també en recerques artístiques, tecnològiques, experimentals…). És una revisió bibliogràfica que ens permet recollir el coneixement disponible sobre la nostra qüestió de recerca i acabar d’acotar l’objectiu i abast del nostre projecte.
  • El nucli de la recerca es troba en les etapes següents: la recollida, processament i anàlisi de dades. Molts treballs de batxillerat finalitzen en el marc teòric i prescindeixen, per tant, dels continguts propis de l’assignatura: el desenvolupament de la competència en recerca a través de l’aprenentatge dels procediments científics. No és simplement la “part pràctica”; és el nucli de la recerca.
  • A les conclusions s’informa sobre el resultat de la recerca en relació a l’objectiu, qüestió o hipòtesi plantejada. S’informa tant d’encerts com d’errors, ja que ambdós impliquen aportacions al coneixement científic.
  • Tota recerca finalitza amb la comunicació i divulgació dels resultats. La ciència, en essència, és una activitat social. La confecció d’un informe de recerca (document) i la defensa davant d’un tribunal (presentació oral) són activitats de comunicació. Les possibilitats de divulgació d’un treball escolar són múltiples: participació a premis, mostres, fòrums…; publicació a mitjans (blocs, premsa local…); devolució dels resultats del treball a les persones que van participar per elaborar-lo (persones entrevistades, entitats…); xerrades o exposicions al centre educatiu; etc.

A partir d’aquesta presentació inicial, el següent pas serà escollir un tema de recerca i definir un objectiu de recerca que reuneixi certs criteris de rigor científic.

Posteriorment, durant la recerca, la guia de procediments i el qüestionari d’avaluació de la recerca reforcen la comprensió del procés científic.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework