Passaport de la Recerca pels Drets Humans

Aquesta eina d’avaluació formativa serveix de base d’orientació o guia de procediments per a qualsevol treball de recerca. Es tracta de fer visibles els drets humans implicats en el problema d’investigació que aborda l’estudiant i la relació amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

El passaport s’entrega a inicis de curs per informar al grup-classe sobre les etapes que ha de seguir pel desenvolupament del treball de recerca, els procediments (tasques) que impliquen i els documents -apartats de l’informe final de recerca- que en resulten. Conjuntament, es pot establir un calendari base pel desenvolupament del treball i acordar dates específiques pel lliurament d’esborranys.

Durant la recerca, el passaport es revisa en la tutoria per posar en relleu els avenços de l’estudiant (què he resolt) i acordar la tasca que seguirà.

  • Al final de cada trobada i amb l’ajut de la tutoria, l’estudiant marca amb una creu les caselles de les tasques que ha realitzat i encercla el procediment del que s’ocuparà durant els dies següents.
  • L’estudiant apunta la data de la trobada de tutoria en què s’han marcat caselles.
  • La tutoria signa per deixar constància. Opcionalment, l’institut pot editar un segell propi pel treball de recerca que serveixi de visat del pas per cada etapa.

A més de la tutoria, altres persones que col·laboren en la recerca poden signar al passaport per deixar constància del pas de l’estudiant per aquella etapa: persones entrevistades, serveis externs de suport a la recerca, etc.

El passaport no és un instrument de control sinó que ha de servir per donar sentit a les tasques que es realitzen (competència en recerca), per gestionar el temps i per promoure la confiança de l’estudiant en les pròpies capacitats (competència personal, bàsica per a la motivació de l’estudiant), alhora que es fa explícita la relació dels problemes d’investigació amb els drets humans i l’agenda global de desenvolupament sostenible (competència en el coneixement i interacció amb el món).

Els drets i ODS relacionats amb la investigació s’identifiquen durant el procés de realització del treball:

I això, a quin dret afecta?

I això, a quin repte global contribueix?

Aquestes qüestions es plantegen durant la conversa a les trobades de tutoria; l’estudiant completa el dors del passaport en el moment que comprèn la relació de la seva qüestió d’investigació amb els drets humans i la sostenibilitat. Investigar pels drets humans és una motivació de la recerca i, per tant, una opció per l’estudiant que marca la casella si així ho reconeix. No és opcional reconèixer la dimensió social de la recerca de forma que tot l’alumnat hauria d’arribar a identificar els drets al rerefons de la seva qüestió de recerca i la relació amb els reptes globals de la humanitat.

Passaport de la Recerca pels Drets Humans

Passaport de la Recerca pels Drets Humans (dors)

Descarrega’l en PDF

Imprimeix el passaport en una cartolina DINA4 a doble cara. En el quadre d’Imprimir, trobaràs un botó de Propietats: clica’l i cerca l’opció per posar els Marges d’impressió a zero. De cada cartolina surten 2 passaports, que es pleguen en forma d’acordió.

El Passaport de la Recerca pels Drets Humans és una producció del grup de treball Evidències de ciutadania global: vers una avaluació formativa de la recerca de batxillerat, desenvolupat al 2019.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework