2n lliurament (abril) – Tasca qualificada a Llengua

A partir d鈥檜na primera recerca bibliogr脿fica aut貌noma, l’estudiant redacta els primers apartats del marc te貌ric, que acoten alguns dels conceptes clau del problema d鈥檈studi. La qualitat del marc te貌ric ve determinada per la qualitat de les seves fonts d鈥檌nformaci贸, que han d鈥檈star citades amb exhaustivitat (notes a peu de p脿gina) i identificades en l鈥檃partat de bibliografia.

Compet猫ncies espec铆fiques: Comunicativa | Est猫tica i liter脿ria | Pluriling眉e i intercultural |
Recerca i tractament de la informaci贸

Criteris d鈥檃valuaci贸 (1r curs)

Continguts (1r curs)

Indicadors d鈥檃valuaci贸 del TR

Planificar la captaci贸 i selecci贸 de la informaci贸 amb les valoracions cr铆tiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la informaci贸 obtinguda per tal que sigui susceptible d’an脿lisi i discussi贸, i afavoreixi la construcci贸 de nous coneixements.
  • Utilitzaci贸 aut貌noma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i tamb茅 de biblioteques virtuals.
  • Identificaci贸 i localitzaci贸 de la informaci贸 contrastant-ne el rigor i la credibilitat.
  • Elaboraci贸 de continguts interpretant la vinculaci贸 entre informaci贸 diversa i ampliant el coneixement.
  • Discrimina les fonts d鈥檌nformaci贸 v脿lides per a la recerca (font prim脿ria, autoria reconeguda, vigent…).
  • Presenta un document escrit ben estructurat i amb rigor formal, correcci贸 gramatical i estil铆stica.
  • Identifica amb claredat la font de cada informaci贸, indicant els textos reprodu茂ts i aplicant una mateixa norma internacional per les citacions i refer猫ncies bibliogr脿fiques.
  • L鈥檃partat de bibliografia recull amb exhaustivitat totes les fonts citades.
Aplicar sistem脿ticament els coneixements metacognitius, ling眉铆stics, socioling眉铆stics, pragm脿tics, discursius (adequaci贸, coher猫ncia i cohesi贸) i de correcci贸 en l’elaboraci贸 de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l’assoliment de l’autonomia i el rigor en la correcci贸 i autoavaluaci贸 de les pr貌pies compet猫ncies comunicatives.
  • Elaboraci贸 del producte final amb la forma i el contingut adients.
  • Consci猫ncia de la dimensi贸 猫tica del maneig i 煤s de la informaci贸 (con猫ixer la manera adequada de respectar els drets d’autoria, de citar adequadament les fonts consultades seguint alguna norma acceptada, d’煤s 猫tic de la informaci贸 obtinguda).

Decret 142/2008. Lleng眉es.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework