Agenda 2030

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes | Normativa

Organismes governamentals

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible. Pàgina web principal de l’ONU sobre els ODS de l’Agenda 2030.
 • Índex Universal de Drets Humans. Eina creada per l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), que identifica les metes de l’Agenda 2030 afectades per cada observació i recomanació als Estats en matèria de drets humans.
 • La UNESCO i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Portal web des d’on la UNESCO mostra la seva contribució a la implementació dels ODS a través del treball en les àrees següents: educació, ciències naturals, ciències socials i humanes, cultura i comunicació i informació. Disposa d’una pàgina d’indicadors de seguiment.
 • Integració dels ODS. El Programa de l’ONU per al Desenvolupament (PNUD) dona suport als governs perquè integrin els ODS en els seus plans i polítiques nacionals de desenvolupament.
 • Campanya d’Acció per als ODS. Iniciativa especial del Secretari General de les Nacions Unides, administrada pel PNUD, amb el mandat de donar suport a l’ONU i als Estats membres en la implementació dels ODS mitjançant la promoció de la participació ciutadana.
 • Localizing the SDGs. Portal web conjunt de PNUD, ONU Hàbitat i Global Task Force en què es fa curació d’eines i guies pràctiques per donar suport als actors locals i les seves xarxes en la implementació i monitoratge dels ODS a nivell local. Igualment, el web convida aquests actors a compartir les seves idees, experiències i preguntes amb l’objecte de crear un repositori en línia de solucions i pràctiques de desenvolupament.
 • Dimensions ambientals dels ODS. Pàgina web sobre les dimensions ambientals de l’Agenda 2030, tenint en compte que (com va assenyalar el Programa de l’ONU per al Medi Ambient en un informe de 2015) aproximadament la meitat dels ODS tenen un enfocament ambiental directe o bé aborden la sostenibilitat dels recursos naturals.
 • Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). Comissió regional de l’ONU que disposa d’un portal web sobre l’Agenda 2030, en el qual recull notícies, activitats i publicacions sobre els ODS a Amèrica Llatina i el Carib, on l’eradicació de la pobresa i la reducció de desigualtats són prioritats per al desenvolupament sostenible.
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Unió Europea. Web en què la UE detalla el seu enfocament per aplicar l’Agenda 2030 juntament amb els Estats membres. A través d’Eurostat, ofereix indicadors i visualitzacions interactives per seguir el progrés dels ODS en el context europeu.
 • Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 defineix els reptes a què s’enfronta Espanya per assolir els ODS. Inclou les polítiques acceleradores i les prioritats d’actuació, així com el sistema de seguiment d’aquestes.
 • Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). L’any 2016, el CADS del Govern de Catalunya va publicar l’informe ‘L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món‘, com a document de base per a la elaboració (per part del Govern) del pla per a l’aplicació de l’Agenda 2030 al territori. Conjuntament amb l’Idescat, monitoritza el grau de compliment dels ODS a Catalunya.

ONG i moviments socials

 • Institut Danès de Drets Humans – La guía de los derechos humanos a los ODS. Guia que proveeix connexions específiques entre les 169 metes de l’Agenda 2030 i instruments internacionals i regionals de drets humans. Així, la Guia reafirma que els drets humans ofereixen un marc legalment vinculant i orientació per a l’execució de l’Agenda 2030, mentre que els ODS poden contribuir substancialment a la realització dels drets humans.
 • Teach SDGs. Moviment global de docents voluntaris, alineats amb l’ONU, que es comprometen a incorporar els ODS als currículums de primària i secundària. Apunten a recursos oberts i accessibles, propostes per a l’aula i projectes globals directament alineats amb els ODS.
 • Declaración de Salamanca. Text amb què un grup d’institucions públiques, universitats, entitats del tercer sector i de la societat civil es van comprometre, en el marc de la Conferència Iberoamericana sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible (Salamanca, juny de 2018), a impulsar en el seu àmbit d’actuació les transformacions necessàries per a l’avenç en la consecució dels ODS, amb accions concretes que van aportar com a annex específic en l’acte d’adhesió a la Declaració.
 • Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Antena de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) a Espanya. La seva missió és mobilitzar i sensibilitzar la societat espanyola, les institucions públiques i el sector privat perquè coneguin de manera més rigorosa i compromesa els ODS, així com afavorir-ne la implementació.
 • Agenda 2030 Feminista. Programa de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i l’Associació Creació Positiva (Barcelona) que vol ser un espai de trobada d’organitzacions que comparteixin la defensa dels drets sexuals i reproductius, els drets humans de les dones i del feminisme com a prioritat dins de les seves agendes d’acció. Han elaborat els ODS feministes interseccionals, com a proposta alternativa als ODS oficials que pretén fer visible el vincle entre cada ODS, els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius.

Centres de recerca

 • Observatorio Sostenibilidad. Observatori que investiga i informa sobre la situació d’Espanya respecte a la sostenibilitat de diversos processos (ambientals, socials i econòmics) i avalua mecanismes de gestió garants d’aquesta. Publica un informe anual que avança actuacions en els marcs estratègics de sostenibilitat nacionals, europeus i internacionals, i també publica estudis temàtics sobre àrees vinculades a la sostenibilitat.

Informes

 • The Sustainable Development Goals Report. Informe anual de les Nacions Unides que revisa el progrés en la implementació de l’Agenda 2030 en base a les darreres dades disponibles, i examina algunes de les interconnexions entre objectius i metes.
 • Global Education Monitoring Report (GEM Report). Informe publicat per la UNESCO amb l’objectiu de supervisar el progrés cap a les metes educatives en el marc dels ODS. A partir de 2016, va substituir l’Education for All Global Monitoring Report. Abasta temes que van des de la desigualtat, el gènere i l’ensenyament i l’aprenentatge fins al conflicte, l’alfabetització i l’atenció i educació de la primera infància.
 • Sustainable Development Report. Informe elaborat anualment per la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i la fundació Bertelsmann Stiftung que reuneix les dades disponibles per als 193 Estats membres de Nacions Unides amb vista a aconseguir els 17 ODS.

Normativa

Recursos relacionats

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework