Materials de suport

Eines per a la tutoria del Treball de recerca de batxillerat

Tria del tema

Investiga reptes globals: temes de recerca (pòster ODS)

Recerca al servei de la comunitat (gràfic)

Investiga per la justícia global: temes de recerca (gràfic)

Pandèmia, migracions i canvi climàtic: propostes de recerca

Del tema a l’objectiu

Exploració d’interessos de recerca: primers apunts

Coavaluació de l’objectiu: diana

Redacció de l’objectiu

Pauta de lliurament: Introducció i Objectiu

Document de treball

Drive

Guia de procediments

Cronograma de seguiment

De l’objectiu al marc teòric

Pauta de lliurament: primer resum

Coavaluació del primer resum

Organitzador: Identificació de fonts i tractament de la informació

Pauta de lliurament: Marc Teòric

Full d’autoavaluació del Marc Teòric

Coavaluació del marc teòric

Del marc teòric al disseny metodològic

Pauta de lliurament: Esquema del marc teòric

Pòster de projecte d’investigació

Drive

Pauta de lliurament: Mètode

Consentiment informat

Recollida, anàlisi de dades i interpretació de resultats

Diagrama: Del disseny metodològic a l’anàlisi de dades

Tècniques d’investigació

Pauta de lliurament: Resultats i primeres conclusions

Comunicació de la recerca

Pòster de resultats d’investigació

Drive

Infografia: Valoració d’alternatives d’acció

Mostra de recerques: Investigar canvia el món (cartell)

 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework