Del tema a l’objectiu

La tutoria s’orienta a que l’estudiant:

 • Decideixi el tema del seu treball de recerca.
 • Clarifiqui l’enfocament del tema en funci贸 dels seus interessos i inquietuds.
 • Delimiti l’objecte d’estudi de forma que la recerca sigui factible en el temps previst pel treball de batxillerat (70 hores).
 • Redacti UN 脷NIC objectiu o pregunta d’investigaci贸, que guiar脿 tota la recerca.

PRODUCTES

Aquesta fase culmina en dos escrits redactats per l’estudiant:

 1. Introducci贸: origen de la recerca, quin tema ha triat i per qu猫, motivaci贸 pel tema; aspectes que vol explorar del tema, inquietuds; com vol enfocar la recerca; rellev脿ncia social que troba en el tema de recerca.
 2. Objectiu o pregunta d’investigaci贸: un par脿graf que concreta de forma clara i objectiva l’objectiu o pregunta d’investigaci贸.

Tema de recerca

 • 脡s fonamental que el tema sigui triat per l’estudiant, que l’il路lusioni i motivi per comen莽ar amb energia el treball que suposa tota recerca.
 • Els 16-17 anys poden ser una etapa vital intensa, plena de viv猫ncies que generin canvis en les inquietuds i interessos de l’estudiant. No val la pena fer recerca sobre un tema en qu猫 s’hagi perdut l’inter猫s, per貌 un tema de recerca no es pot abandonar pels obstacles que sorgeixin durant la investigaci贸.
 • Igualment 茅s totalment desaconsellable canviar el tema de recerca al setembre,聽en tornar de les vacances d’estiu. Per evitar-ho conv茅 haver avan莽at significativament en la recerca durant 1r聽de batxillerat, 茅s a dir, haver completat l’objectiu, el marc te貌ric i el disseny metodol貌gic.del tema al objetivo

Enfocament de la recerca

 • L’inter猫s pel tema indica que d’alguna manera aquella problem脿tica ha estat viscuda per l’estudiant, dins i/o fora del centre educatiu, sigui per experi猫ncia directa sigui perqu猫 li ha arribat a trav茅s dels mitjans de comunicaci贸. Aquesta viv猫ncia del tema d贸na pistes sobre possibles enfocaments de la investigaci贸.
 • El treball de batxillerat 茅s tamb茅 un bon moment per explorar professions o graus聽universitaris que l’estudiant s’estigui plantejant per al futur. La recerca cient铆fica pot centrar-se en aquestes disciplines o professions.

Objecte d’estudi

 • L鈥檕bjecte d鈥檈studi correspon al fragment de la realitat sobre el que es recolliran dades (evid猫ncies) de forma exhaustiva. Combina construccions te貌riques聽(per exemple, el tractament informatiu) amb realitats f铆siques (ex. un o varis diaris identificats), temps (ex. 2015), espai (ex. pa铆s), poblaci贸 (ex. grups de batxillerat de l鈥檌nstitut) o d鈥檃ltres.
 • L’objecte d’estudi ha de ser delimitat per tal de possibilitar la recollida de dades exhaustives sobre aquell fragment de realitat.

Redacci贸 de l’objectiu o pregunta d’investigaci贸

 • Un treball de batxillerat (70 hores) nom茅s possibilita treballar amb rigor UN 脷NIC聽objectiu o pregunta d’investigaci贸.
 • La redacci贸 en forma d’objectiu es recomana en recerques explorat貌ries i en la investigaci贸 tecnol貌gica.
 • La redacci贸 en forma de pregunta fomenta el pensament cr铆tic i contribueix a donar sentit a les etapes聽que seguiran: busquem resoldre aquesta q眉esti贸, donar resposta a aquest interrogant.
 • L’objectiu o pregunta d’investigaci贸 es revisa una vegada completat el marc te貌ric.
 • Les hip貌tesis guien una part de la recerca cient铆fica (recerca deductiva) per貌 no s贸n imprescindibles.聽Els aven莽os cient铆fics es produeixen a partir de la combinaci贸 d’investigacions deductives i investigacions inductives. Les hip貌tesis es formen a partir de variables mesurables que es posen en relaci贸. Formular hip貌tesis en la recerca inductiva alimenta els prejudicis sobre l’objecte d’estudi, tot perjudicant el rigor de la investigaci贸. En la recerca deductiva, la hip貌tesi es formula en base al marc te貌ric. Per tant, en cas de desenvolupar recerques deductives, la redacci贸 de la hip貌tesi no s’escau en aquesta fase inicial de la investigaci贸.

pregunta

Aprenentatges de ciutadania global

L’etapa “Del tema a l’objectiu” permet incidir en els seg眉ents aprenentatges de ciutadania global:

 • Drets humans. Relaci贸 de la problem脿tica de recerca amb els drets humans.
 • Pertinen莽a. Validaci贸 de les inquietuds personals com a q眉estions socialment rellevants.
 • Participaci贸. La recerca es realitza per millorar聽una聽situaci贸, per protegir i defensar els drets humans, per a la millora social…

Recursos per a la concreci贸 del tema i objectiu de recerca

Els seg眉ents materials es presenten gradualment a l’estudiant, en aquest ordre i en trobades diferents en funci贸 dels aven莽os:

Tamb茅 poden聽ser d’utilitat:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework