Mapa mental

S’utilitza en la primera trobada d’orientació de l’estudiant.

MapaTemaDescarregar en PDF

Es comença a completar per l’el·lipse central i, a partir de les qüestions del voltant, s’avança en la concreció de l’objectiu.

És un recurs perquè l’estudiant reflexioni sobre allò que li interessa de la qüestió a investigar, així com la relació d’aquestes inquietuds amb els drets humans. A partir de les seves respostes, s’inicia un diàleg per identificar línies d’investigació.

Una vegada decidit l’objectiu d’investigació, els continguts del mapa serveixen de guió per a la redacció de la primera part de la introducció: quin tema he escollit, per què m’interessa aquest tema, per què és important aquest tema (a partir de l’orientació, quins drets afecta) i quin coneixement nou es pretén aportar. A partir d’aquesta presentació, redactarem quin és l’objectiu o pregunta que guia la investigació.

En l’el·lipse central es trobaran els termes clau per iniciar el marc teòric de la recerca.