Bibliografia

L’apartat “Bibliografia” de la recerca recull totes les publicacions que s’han consultat durant la investigació. En principi, moltes d’aquestes s’hauran citat al llarg de l’informe de recerca. En l’apartat de bibliografia, la persona que consulta la nostra recerca trobarà la identificació completa d’aquests i d’altres documents.

Consideracions:

  • L’hem d’anar creant durant la recerca, a mesura que anem consultant les fonts.
  • S’ha d’endreçar per ordre alfabètic del primer cognom dels autors/es consultats/des.
  • S’hi han de recopilar totes les publicacions consultades, no només els llibres. Per tant, hi inclourem també les revistes, els audiovisuals, les pàgines web…, tant les publicades en paper com les disponibles per internet, DVD o altres suports.
  • Si la bibliografia és molt extensa, pot ser recomanable elaborar subapartats dins la bibliografia en funció del suport del material per facilitar-ne la consulta. Si no ho és, no cal diferenciar-los, ja que el suport (paper, web…) o format (text, audiovisual…) de la publicació no informa sobre la seva qualitat.
  • S’ha de seguir una de les diverses normatives internacionals consensuades per la comunitat científica, per tal que la bibliografia resulti comprensible i acompleixi la seva funció.
Exemple bibliografia

En l’exemple contigu, que correspon al treball de recerca “Mujeres, Paz y Seguridad” d’A. Génova, veiem com l’estudiant ha endreçat les referències bibliogràfiques per ordre alfabètic dels autors/es consultats/des i ha creat subapartats per mostrar publicacions de diferents suports (pàgines web) i formats (notícies), no només llibres en paper.

CRAI ubEl CRAI de la UB t’explica com identificar cada publicació en funció del tipus (llibre, capítol, article, document jurídic…) i suport (paper, web, CD…) del document.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework