Com identificar fonts d’informació

Plantejar la recerca des de la perspectiva dels drets humans facilita la identificació de fonts d’informació.

En el rerefons de cada problema que s’investiga, hi trobem un o diversos drets humans. Quines institucions públiques són responsables de la protecció del dret en qüestió? Quines organitzacions privades no lucratives (ONG) apareixen implicades en la protecció i/o defensa del dret? Aquests organismes i entitats generen documentació al voltant de la problemàtica.

  • En el cas del sector públic, en les seves polítiques utilitza el coneixement consolidat sobre aquella qüestió: conceptes, anàlisis, estadístiques, estudis, diagnòstics… Aquesta documentació resulta bàsica per la confecció del marc teòric del treball de recerca.
  • En el cas del sector privat no lucratiu, les associacions, fundacions, federacions i altres ONG generen documents que amplien i qüestionen el coneixement dominant. Termes com “pobresa energètica”, “sobirania alimentària”, “dret a la mort digna”, “violència de gènere”… han estat impulsats per aquesta interacció entre activisme i recerca, moviments socials i comunitat científica.

A l’organitzador gràfic de fonts d’informació que veus en la imatge, l’estudiant pot anar anotant organismes i entitats que poden proporcionar documentació vàlida per a la pròpia recerca. A les Guies temàtiques del Portal PAULA, es troben enllaços a algunes d’aquestes fonts d’informació.

Un cercador web pot ajudar a identificar els organismes públics i ONG implicats en la qüestió de recerca. Per això, introduïm el terme clau del qual busquem informació i, segons l’abast territorial de la recerca, paraules com:

  • Mundial: Nacions Unides
  • Internacional: Unió Europea, Organización de Estados Iberoamericanos, Unió Africana, OCDE, MENA…
  • Estatal: Ministerio
  • Autonòmic: Generalitat…
  • Local: Ajuntament

En els resultats de cerca:

  1. Identifiquem la unitat o seccions de cada administració que treballa aquella qüestió.
  2. Revisem alguns dels resultats ubicats en el seu servidor.
  3. Finalment, naveguem pel seu espai web per trobar informació bàsica pel nostre marc teòric.

Les ONG es poden trobar introduint paraules com federació o coordinadora i, si s’escau, alguna indicació de l’espai territorial que abasta la qüestió de recerca.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework