Gestió i tractament de la informació

La qualitat del marc teòric es mesura a partir de la qualitat de les seves fonts. Han de ser fonts vàlides i actualitzades per a la qüestió d’investigació que es pretén resoldre.

A més, resulta fonamental contrastar les fonts, comptant almenys amb 2 o 3 fonts per cada informació que es presenta en el marc teòric.

La imatge següent mostra un esquema del procés que es pot seguir per contrastar informacions de fonts diverses i, finalment, aconseguir un text propi basat en informacions d’altres:

  1. Identifiquem la font: n’anotem l’autor/a o entitat responsable i l’any de publicació (o la data de consulta, si es tracta d’un material d’Internet sense data identificable de publicació).
  2. Fem un resum, esquema o cita de la informació que la font aporta a la nostra investigació.
  3. Un cop tenim 2 o 3 resums, redactem aquells elements comuns entre fonts diverses.
  4. Afegim un nou paràgraf per presentar cada aportació diferent que realitza cada font: una tipologia, unes dades, un element contradictori o divergent entre les fonts…

Descarregar PDF: Identificació de les fonts i tractament de la informació

La redacció del marc teòric, en un registre formal i amb un vocabulari tècnic, és una capacitat que s’entrena al llarg del treball de recerca. Primer, es treballa la gestió de la informació i, després, se cerca un text clar i propi de l’estudiant, que prescindeixi d’opinions i valoracions personals i que identifiqui suficientment la procedència de cada informació. Una vegada completat el contingut del marc teòric, pot fer-se la revisió lingüística i formal del document.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework