Recerca bibliogràfica

ORDENADORDurant l’elaboració de treballs de recerca sovint s’utilitzen com a fonts d’informació espais web que contenen dades “de segona mà”: algú altre ha elaborat aquesta informació i no sabem qui n’ha fet el resum, quan l’ha fet ni, la majoria de vegades, qui va elaborar la informació original. Per això, no són fonts adequades per un treball acadèmic.

Entrades de wikipedia, taringa… ens poden ajudar a situar-nos i a explorar un tema, però no són fonts adequades per confeccionar el marc teòric d’un treball de recerca amb rigor científic.

Per contra, el marc teòric s’ha d’elaborar a partir de documents en què es pugui identificar l’autor/a o l’entitat o institució que es fa responsable de la informació.

Com a investigadors/es, nosaltres també hem de fer constar aquestes fonts en tot moment, i la seva idiosincràsia ens permet valorar la qualitat del marc teòric: es tracta d’una persona/entitat especialitzada en el tema de recerca?, en què es basa l’autor/a per afirmar allò que diu?, sabem l’any de publicació de la informació?, és una font actual?…

Com trobar fonts documentals vàlides per a la nostra recerca?

  • mapa videoscribe 2En primer lloc, es recomana visitar la biblioteca municipal; on es poden trobar llibres de divulgació de la majoria de temes de recerca.
  • Una vegada redactat l’objectiu i identificades les paraules clau del treball, es pot consultar al personal de la biblioteca sobre llibres amb informació d’aquestes paraules clau. És molt més ràpid que destriar informació vàlida a internet.
  • A continuació, es poden identificar les institucions públiques responsables de la protecció del dret humà que s’està tractant, així com els moviments socials i les ONG que treballen per defensar-lo. Caldrà contrastar les dades i informacions d’ambdós tipus de fonts.
  • Finalment, es poden consultar dades de grups de recerca. És recomanable deixar aquesta consulta per al final, ja que aquests grups proporcionen una informació més especialitzada i difícil de comprendre.

Durant l’elaboració del marc teòric únicament ressenyem les informacions. En aquesta etapa de la recerca, no ens posicionem ni fem valoracions sobre aquestes informacions. Només constatem allò que es diu i en base a què es diu.

A l’apartat “Guies temàtiques“, trobareu fonts de referència sobre diferents qüestions de drets humans en la globalització.

I també podeu consultar aquesta guia, que proporciona enllaços a dipòsits acadèmics per conèixer l’estat de la qüestió.

Igualment, us poden interessar els apartats següents:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework