Citacions bibliogràfiques

En un treball d’investigació és imprescindible identificar la font de cadascuna de les informacions que s’hi inclouen, ja siguin dades, opinions, definicions… La persona que consulta el nostre informe de recerca (document escrit, audiovisual…) ha de conèixer en tot moment la procedència de cadascuna d’aquestes informacions.

En el cas del marc teòric, això suposa detallar l’autoria de cadascuna de les afirmacions que s’hi recullen, tot incorporant citacions bibliogràfiques. Són un reconeixement a l’autor o autora d’aquell coneixement i, a més, permeten valorar la solidesa del marc teòric de la recerca, que és part dels seus fonaments.

Aquestes citacions s’han d’introduir al llarg del contingut, en el moment que es presenta aquella informació.

  • En informes escrits

La citació pot introduir-se opcionalment enmig del text o bé com a nota a peu de pàgina*.  En qualsevol dels casos, hem de mantenir un mateix estil de citacions al llarg del document.

Referencies bibliografiques

Exemple 2 en el treball de recerca “El mur de Berlín” de P. Roigé (clica per consultar-lo)

Exemple 1 – enmig del text

Es considera que les inquietuds, els dubtes i la curiositat dels estudiants han de ser entesos pel mestre com a desafiaments envers la seva persona (Freire, 1986).

Exemple 2 – com a nota a peu de pàgina

Es considera que les inquietuds, els dubtes i la curiositat dels estudiants han de ser entesos pel mestre com a desafiaments envers la seva persona [1].

[1] (Freire, 1986)

*Nota a peu de pàgina

Cal no confondre “nota a peu de pàgina” amb “peu de pàgina”. Al programa Word, la nota a peu de pàgina es troba a l’apartat “Referències”, on hem de clicar “Inserir nota al peu”. El propi programa enumera i endreça les notes en el mateix ordre en què les col·loquem al document.

  • En materials gràfics

En fotografies, taules, figures i la resta de materials gràfics, la citació ha d’ubicar-se junt amb la imatge, com a nota a peu del material gràfic.

Grafic

  • En audiovisuals

La font s’identifica en la locució o com a rètols, del tipus que es col·loquen en les emissions de televisió.

tv_galicia

Finalment, totes les citacions bibliogràfiques es recullen exhaustivament, en forma de referències bibliogràfiques, a l’apartat Bibliografia de l’informe de recerca.

Autoria: Camilo Alejandro Corchuelo Rodríguez (https://goo.gl/O1Vc17)

La infografia que mostrem aquí, a la dreta, ho resumeix molt clarament.

Per saber-ne més

Citacions bibliogràfiques (CUB, llibre d’estil de la Universitat de Barcelona)
Referències bibliogràfiques (CUB, llibre d’estil de la Universitat de Barcelona)
Citacions textuals (CUB, llibre d’estil de la Universitat de Barcelona)

left right