Coordinació del batxillerat de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

La coordinació de batxillerat s’ocupa de:

 1. Programar el Treball de recerca (juliol-setembre)
 2. Organitzar els equips de recerca (novembre)
 3. Assignar la tutoria de cada Treball de recerca (novembre)
 4. Organitzar activitats grupals com els seminaris entre equips de recerca o els col·loquis amb persones expertes
 5. Publicar els anuncis de lliuraments a l’Àgora dels Treballs (informes d’avaluació continuada, en el cas de la tutoria dels treballs; i lliurament de produccions, en el cas de l’alumnat)
 6. Fer seguiment de la tutoria dels treballs
 7. Organitzar les presentacions orals dels treball, assignant temps, espais i un màxim de 3 docents per a la qualificació final (octubre).
 8. Generar, emetre i lliurar els informes d’avaluació final a l’alumnat (desembre)
 9. Introduir les qualificacions finals en l’expedient acadèmic de cada estudiant (gener)
 10. Fer seguiment de la comunicació dels treballs en actes, premis, fòrums… (gener-maig)

Els mesos indicats entre parèntesi corresponen al calendari proposat per al Treball de recerca.

Igualment, convé que la programació hagi estat consensuada pel professorat del centre, que participarà en la seva realització. Per això, cada institut disposa dels seus propis mecanismes d’organització i decisió. Per exemple, en alguns centres, la coordinació del Treball de recerca és exercida en equip (2-5 docents); d’altres, han programat l’assessorament Repensar la recerca de batxillerat per aquesta reflexió prèvia a la presa de decisions.

Pel desenvolupament de les seves funcions, la coordinació de batxillerat disposa del FAR de Coordinació, una eina que recull les dades necessàries per a:

 •  Programació del Treball de recerca:
  • Els objectius i continguts d’aprenentatge del Treball de recerca, integrats amb els objectius i continguts de matèria.
  • Calendari de treball amb les dates de lliurament, tant de les produccions de l’alumnat com dels informes d’avaluació continuada.
  • Barem de qualificació del Treball de recerca.
 • Organització de professorat i alumnes:
  • Validació dels temes de recerca i equips de treball
  • Assignació de tutor-a de cada treball
  • Assignació de la comissió d’avaluació final
 • Avaluació continuada i qualificació final:
  • Seguiment de les qualificacions provisionals del Treball de recerca
  • Avaluació i qualificació individuals del Treball de recerca
  • Informes finals d’avaluació per a l’alumnat
  • Resultats globals d’assoliment, qualificació i seguiment
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework