Document de treball

La mem貌ria escrita s’elabora durant el proc茅s d’investigaci贸. Des del primer trimestre, l鈥檃lumnat obre un document de treball que ser脿 la base de la mem貌ria que es lliura a 2n.

El coneixement cient铆fic es distingeix d’altres formes de coneixement perqu猫 es genera per 茅sser comunicat, exposant no sols la informaci贸 produ茂da sin贸 el proc茅s d’investigaci贸 que ha condu茂t a aquests resultats. Aix铆, la publicaci贸 de nova producci贸 cient铆fica (en forma de p貌ster, article, informe…) inclou l’exposici贸 del problema d’investigaci贸 (delimitaci贸 de la q眉esti贸 de recerca), una fonamentaci贸 te貌rica, el m猫tode aplicat, els resultats produ茂ts, la discussi贸 d’aquests resultats i, conseq眉entment, les conclusions de la investigaci贸. Aquests s贸n els continguts essencials que hauria d’incloure la mem貌ria escrita d’un Treball de recerca.

Aquesta mem貌ria escrita s’elabora durant el proc茅s d’investigaci贸: cada etapa del proc茅s es registra per escrit en el moment que es desenvolupa. La comunicaci贸 escrita del proc茅s de recerca facilita la reflexi贸 de l’estudiant sobre el seu proc茅s de recerca i d’aprenentatge, fent expl铆cits el que est脿 fent (procediments), el que est脿 elaborant (productes) i els canvis personals que est脿 generant (aprenentatges).聽Aix铆, els escrits de l’estudiant s贸n un material b脿sic per a la tutoria del Treball de recerca, per avan莽ar en el proc茅s d’investigaci贸 i en el proc茅s d’aprenentatge.

Aquests escrits s’organitzen en els apartats que conformaran la mem貌ria final del Treball de recerca i responen a un proc茅s l貌gic d’investigaci贸 formativa. Tracen una seq眉猫ncia did脿ctica que avan莽a des de les nocions inicials, a la confrontaci贸 te貌rica, l’aplicaci贸 a un proc茅s d’investigaci贸, l’avaluaci贸 cr铆tica (i 猫tica) dels resultats i la s铆ntesi en la Mem貌ria final del treball. L’institut, coneixedor dels l铆mits temporals del treball, pot proporcionar un calendari de lliuraments parcials, com煤 a tot l’alumnat. Apartats del document de treball per trimestres

 

Aquests lliuraments parcials es realitzen en un 煤nic document de treball, perqu猫 l’estudiant desenvolupi una visi贸 global -comprengui la l貌gica- del proc茅s d’investigaci贸.聽Des de l’inici, l’institut pot facilitar un document base, amb els apartats que conformaran la mem貌ria escrita.

Document de treball (Drive)

L’avaluaci贸 d’aquests lliuraments parcials 茅s de caire formatiu, per millorar la tasca i l’aprenentatge. Durant la investigaci贸, el document de treball es tracta sempre com un esborrany, un escrit provisional que es millora progressivament a mida que avan莽a en la investigaci贸. En cada etapa, l’alumnat completa alguns lliuraments parcials, que se sumen al document de treball i, a partir dels quals, es revisen i milloren lliuraments previs.

Per exemple, es proposa que l’estudiant lliuri una primera introducci贸 del treball i redacci贸 de l’objectiu d’investigaci贸 a l’inici de treball. La formulaci贸 d’un objectiu 茅s necess脿ria per guiar la confecci贸 del marc te貌ric; per貌, posteriorment, ha de ser revisat a la llum del marc te貌ric.

Paral路lelament, l’alumnat pot generar altres documents per貌, en la tutoria, es revisa 煤nicament el document de treball que integra la producci贸 elaborada fins aquell moment.

D’altra banda, 茅s interessant disposar d’un quadern de recerca, paral路lel al document de treball, en el qual l’estudiant recull opinions personals i reflexions obertes, generades per la investigaci贸 per貌 que se surten de la l貌gica de la investigaci贸. Tot i aix铆, el temps 茅s molt limitat pel que aquest quadern reflexiu hauria de ser un element opcional per a l’alumnat.

Una sessi贸 de tutoria de grup es dedica a la preparaci贸 del document de treball (un per cada Treball) per poder realitzar els lliuraments parcials. Aquesta sessi贸 t茅 lloc a finals de novembre, una vegada la coordinaci贸 de batxillerat聽ha completat l’assignaci贸 de tutoria del treball.

  1. Per comen莽ar, es recorda el calendari del Treball de recerca a l’institut i la necessitat de mantenir almenys una sessi贸 de tutoria de recerca per preparar el primer lliurament: Introducci贸 i Objectiu.
  2. S’anuncia la tutoria de recerca assignada a cada treball i es confirmen els equips d’investigaci贸. En cas de canvis, s’apunten per traslladar-los a la coordinaci贸 de batxillerat.
  3. Cada estudiant realitza una c貌pia pr貌pia del Document de treball, que desa en una carpeta del TR al n煤vol.
  4. La carpeta del treball s’anomena amb el codi de TR assignat per l’institut, seguit dels noms de pila de l’equip d’alumnes (ex. TR01_Fatima_Marc)
  5. L’alumnat comparteix la seva carpeta al n煤vol amb el tutor o tutora de recerca

Si qued茅s temps, en la mateixa sessi贸, l’alumnat pot comen莽ar a prendre uns primers apunts, en el document de treball, sobre els seus interessos de recerca.

 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework