Material de suport

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

Un espai específic dins del moodle del centre centralitza els materials i comunicacions sobre el Treball de recerca.

Inclou:

  • Fòrum de coordinació, en què la coordinació de batxillerat i la tutoria de grup publiquen els anuncis de tasques, lliuraments, activitats d’aula…
  • Fòrum de tutoria de recerca, que pot organitzar-se en grups separats per permetre la comunicació entre la tutoria de recerca i l’alumnat que tutoritza.
  • Materials de suport, com pautes, llistes de comprovació, documents informatius, diapositives de presentacions expertes… S’organitzen seqüencialment per etapes de recerca, de forma que proporcionen una primera base d’orientació per a l’alumnat.

L’alumnat necessita informació continuada durant el procés de recerca:

  • Abans d’iniciar el treball, necessita conèixer en què consisteix el Treball de recerca de batxillerat, la normativa general que l’afecta, com s’organitza i com s’avalua al centre.
  • Durant la recerca, s’anuncien activitats, tasques i terminis, seguint la planificació del centre, junt amb els materials de suport.
  • Al final de la recerca, l’alumnat requereix informació sobre el sistema de qualificació del treball, els resultats de la seva avaluació i opcions per a la comunicació de les recerques.

Tota aquesta informació es transmet de forma oral en les sessions de tutoria del grup i tutoria de la recerca. L’Àgora (el moodle) és un registre per escrit que reforça aquesta comunicació interpersonal bàsica.

Per saber-ne més:

Menoyo Díaz, María del Pilar. Educar la mirada científica del alumnado de secundaria en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, educar para una ciudadanía global en un momento de cambio educativo. A: Modelling in Science Education and Learning [en línia]. [Espanya]: Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, Universitat Politècnica de València, 2020. Juliol de 2020, volum 13(2) [consulta: 16 de febrer de 2022]. ISSN 1988-3145. Disponible a: <https://polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/13790/12924>

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework