Seminaris de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

El diccionari defineix el seminari com un “estudi especialitzat guiat per un professor i basat en la suma d’aportacions de totes les persones que hi participen” (IEC). Com els congressos o les jornades, es tracta d’una de les formes de trobada i intercanvi entre la comunitat científica, basada en la comunicació de projectes, reflexions i resultats. 

Pel Treball de recerca de batxillerat, l’organització de seminaris entre alumnes és una oportunitat per estimular la constància i regularitat en el treball, fent present la recerca durant el curs. En el seminari, cada equip de recerca prepara una presentació oral breu sobre el que ha elaborat (tasques i resultat), pot plantejar els seus dubtes i comptar amb el grup (alumnes i professorat) per trobar-hi solucions. La recerca es comunica per pensar, decidir i actuar.

Entre 1r i 2n curs, es planteja l’organització de 3 seminaris d’1 hora de durada, que reuneixen 3-4 equips de recerca:

 • Entre febrer i març, seminaris per àmbits temàtics de recerca, posant en comú els marcs teòrics en procés d’elaboració.
 • Al juny, seminaris metodològics, posant en comú els dissenys en preparació.
 • A finals de setembre, seminaris per àmbits temàtics, posant en comú l’anàlisi i interpretació inicial de resultats.

La dinàmica de cada seminari és similar, per tal de promoure uns hàbits de pensament i conducta:

 1. En 2 minuts, cada estudiant (cada membre de l’equip) presenta oralment: qüestió de recerca, què he fet, què he trobat.
 2. El professorat celebra els èxits: anomena i reconeix el fet o trobat per l’alumnat.
 3. A continuació, es posen en comú els dubtes o dificultats. S’apunten en una pissarra, s’agrupen les dificultats similars i es conversa per cercar-hi possibles solucions en grup.
 4. En funció de la situació del grup, el professorat planteja qüestions per aprofundir en la dimensió ètica i social de les recerques (diàleg socràtic).
 5. En 1 minut, cada estudiant enumera què li falta. Aquests “pendents” esdevenen les properes tasques.
 6. Entre aquestes tasques, cada estudiant apunta almenys 1 tasca per completar durant la propera setmana.

Cada seminari pot estar acompanyat per varis docents:

 • el professorat tutor de les recerques acompanya els seminaris temàtics
 • docents especialistes poden participar en els seminaris metodològics de finals de 1r, especialment, quan el disseny implica continguts procedimentals propis de  matèries de 1r: Matemàtiques (estadística), Llengua (anàlisi de contingut), Geografia (cartografia), etc.

Junt amb la tutoria de grup i les matèries de 1r, el seminari és un dels espais per preparar els col·loquis amb persones expertes.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework