Com determinar l’estat de la qüestió

En l’elaboració del marc teòric és fonamental la consulta de documents elaborats per autors i autores identificables, que acreditin algun tipus de formació o trajectòria que els avali com a font d’informació. L’actitud crítica s’ha de mantenir durant tota la recerca, també davant aquestes fonts, però aquest és un primer criteri per discernir quina bibliografia és vàlida per confeccionar el nostre marc teòric.

A continuació, trobareu alguns enllaços on localitzar i consultar documents acadèmics per a l’elaboració del marc teòric:

  1. flechaGoogle Acadèmic
  2. Dialnet
  3. Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya
  4. Tesis Doctorals en Xarxa
  5. FLACSO Andes

Google Acadèmic

Google ScholarEina creada per Google (amb la col·laboració d’editorials, organitzacions acadèmiques i biblioteques) que permet buscar bibliografia especialitzada de diverses disciplines i fonts. S’hi poden trobar estudis revisats per especialistes, tesis, llibres i, també, articles elaborats per societats professionals, universitats i altres entitats. Permet tant trobar resums i cites com localitzar documents acadèmics complets a través de la biblioteca de l’usuari/a o a la xarxa. Igualment, Google Acadèmic ofereix la possibilitat d’emmagatzemar les cerques amb “La meva biblioteca” i l’opció de crear “Alertes” sobre continguts d’interès.

Dialnet

La major hemeroteca d’articles científics hispans a Internet, centrada fonamentalment en els àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials. El projecte es va iniciar l’any 2001 a la Universitat de La Rioja, i actualment compta amb la col·laboració de biblioteques universitàries i públiques i d’institucions i biblioteques especialitzades. Els recursos i serveis que ofereix Dialnet inclouen una base de dades de continguts científics en llengües iberoamericanes (entre els quals hi ha articles de revistes, llibres i articles de llibres col·lectius, actes de congressos, tesis doctorals, ressenyes d’altres publicacions…), un servei d’alertes bibliogràfiques dels continguts de les revistes científiques hispanes i un repositori d’accés a la literatura científica hispana a text complet.

Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

Té per finalitat visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l’accés obert a la producció científica.

Tesis Doctorals en Xarxa

Tesis Doctorales en RedRepositori cooperatiu gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s’ha llegit, any de defensa, etc. Des de TDX es pot accedir als repositoris de tesis doctorals que existeixen a nivell europeu (DART) i internacional (OATD).

FLACSO Andes

Des d’aquesta pàgina es pot accedir al repositori institucional de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials, que disposa de seus a diferents països i programes de recerca en tot tipus de qüestions socials: gènere, discriminació, indígenes, mitjans de comunicació, relacions internacionals, etc. Inclou articles acadèmics, tesis doctorals i llibres digitals, entre d’altres.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework