Sortida a la biblioteca

Després d’una primera sessió de tutoria de recerca, en què l’alumnat ha pogut validar la seva qüestió d’investigació i apuntar un primer guió de marc teòric, es realitza una sortida a la biblioteca municipal més propera amb una tasca per a l’alumnat: identificar almenys 1 llibre per elaborar un primer resum d’informació pertinent pel seu marc teòric.

S’opta preferentment per una sortida de forma que, en la mateixa activitat, l’alumnat pugui emportar-se aquest llibre en préstec. Alternativament, l’alumnat pot fer la visita a la biblioteca de forma autònoma o, en alguns casos, la biblioteca pot realitzar una xerrada o taller a l’institut.

Objectius:

 • Incrementar l’ús de la biblioteca per part de l’alumnat de secundària, des del seu reconeixement com a servei públic pel dret a la cultura.
 • Contribuir a la comprensió dels reptes globals de l’Agenda 2030 a través del fons bibliogràfic de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Preparació:

 • Al setembre, la coordinació de batxillerat programa l’activitat en horari lectiu (1 hora de visita, més l’anada i tornada). Sovint la biblioteca ofereix l’activitat per reserva a través del catàleg municipal d’activitats educatives.
 • Unes setmanes abans de la visita, l’institut avança a la biblioteca els temes de recerca triats per l’alumnat aquell curs.
 • El professorat anuncia a l’alumnat la sortida i recorda el lliurament associat: primer resum d’informació basat en un llibre de la biblioteca (pauta en PDF)  
 • Amb el suport de la tutoria de recerca, l’alumnat elabora un primer guió per iniciar el marc teòric de la seva investigació.

Dinàmica:

1. Benvinguda i coneixement del grup (10′)

Per començar, el personal de la biblioteca dona la benvinguda al grup i els pregunta:

En feu ús, d’aquest servei? 

2. Presentació del servei (20′)

A partir de les respostes de l’alumnat, presenta el servei, destacant la seva contribució a l’Agenda 2030 i la importància del dret a la informació i la cultura, que il·lustra amb la mostra de llibres preparada per a l’activitat.

A continuació, explica breument alguns recursos d’interès per al Treball de recerca com, per exemple:

    • Catàleg Aladí, disponible en ordinadors a sala i en aplicació mòbil.
    • Servei de préstec interbibliotecari.
    • Biblio digital, d’accés a documents electrònics.
    • Accés a ordinadors i espais de treball en grup.
    • Comunicació comunitària, per exemple, posant un anunci al taulell per sol·licitar la col·laboració de persones, opció de divulgació dels resultats amb un pòster o una xerrada, etc.

Breument, s’ensenya la distribució de l’espai i el funcionament de la cerca bàsica al catàleg.

3. Aplicació (15′)

Es convida a l’alumnat a passejar per la sala i fer ús del catàleg amb un repte: localitzar un llibre d’interès pel seu Treball de recerca. Es marca un temps límit: en 15 minuts, ens trobem de nou aquí.

Prèviament, la biblioteca pot haver cercat la signatura de la matèria d’interès per a cada treball, de forma que l’alumnat sols hagi de localitzar el prestatge corresponent (o en el catàleg interbibliotecari) i triar un llibre. En aquest sentit, és interessant que -abans o durant la visita- l’alumnat reconegui la disciplina que s’ocupa del seu objecte d’estudi per, seguint la CDU, identificar el prestatge on probablement trobarà bibliografia.

El personal de la biblioteca, el professorat acompanyant i el propi alumnat donen suport al grup en l’ús del catàleg, la localització de llibres i l’aplicació de criteris de selecció.

4. Cloenda (10′)

A l’hora convinguda es reuneix de nou el grup per fer una valoració final:

Com ha anat? Heu trobat algun document? 

A partir de les valoracions de l’alumnat, s’ofereix el servei de la biblioteca per continuar la cerca bibliogràfica i completar el marc teòric en les setmanes següents.

Finalment, cada estudiant s’endú en préstec un llibre per a la tasca del primer resum, o bé realitza la sol·licitud o reserva per recollir-lo més endavant.

Lliurament:

Durant la setmana següent, l’alumnat elabora un primer resum d’informació del llibre localitzat a la biblioteca. Es tracta d’aprendre a emprar el llibre com a font d’informació, fent ús de l’índex per anar directament a aquells apartats que poden ser d’interès pel seu marc teòric, i elaborar-ne un primer resum. Per tant, no es tracta de resumir tot el llibre (o tot l’apartat) sinó destriar alguna informació pertinent per a la seva recerca: per exemple, definició d’un terme clau, presentació d’una tipologia, unes estadístiques… Aquest primer resum té una extensió orientativa de mitja pàgina i ha d’incloure la citació i referència bibliogràfica.

Pauta: Primer resum d’informació (PDF)

Respecte a aquest lliurament, pot realitzar-se una activitat de coavaluació formativa dels aspectes lingüístics de l’escrit, com a exercici competencial de Llengua catalana.

Organització: Matèries de 1r

Coavaluació: primer resum (PDF)

La cerca de fonts d’informació per internet i bases de dades especialitzades es reserva per a un taller posterior.

Calendari de treball

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework