Tercer trimestre: Dissenyar

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa

Durant el tercer trimestre, l’alumnat inicia el disseny metodològic de la seva investigació en base a les troballes del marc teòric i l’objectiu de la recerca. És època d’avaluacions finals, de forma que la dedicació al treball de recerca disminueix. Tanmateix, la recerca continua present amb activitats de síntesi per anar pensant el disseny metodològic.

Aquestes activitats reforcen la comprensió de la lògica de la investigació i la interconnexió de les problemàtiques investigades. Per això, les qüestions investigades es posen en relació amb els continguts clau del batxillerat científic i social, i aquests amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans. Es tracta de promoure una mirada interdisciplinària, que connecti els estudis amb la vida i la transformació social.

Una seqüència didàctica orientativa seria:

Introducció (abril)

  • Lliurament d’un esquema del marc teòric (després de vacances)
  • Taller: Ètica en la recerca (Filosofia)

Nus (maig)

  • Pòster de projecte
  • Mostra de pòsters de projecte: Investigar canvia el món
  • Coavaluació del rigor metodològic

Desenllaç (juny)

  • Lliurament de Mètode i Annexos
  • Seminaris i tutoria de recerques

En el nou currículum de batxillerat (pendent d’aprovació), aquesta seqüència podria encabir-se en una optativa basada en un projecte d’aprenentatge, amb l’exposició “Investigar canvia el món” com a producció final dels grups.


 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework