Justícia global

Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global (2020, pàg. 9) defineix la justícia global com:

La transformació de les relacions de poder que generen desigualtats arreu, assolida mitjançant el treball per la justícia econòmica, ambiental, feminista i antiracista, i la defensa dels drets humans i la pau.


També segons Lafede.cat (2020), l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) és:

Un paradigma educatiu que proporciona eines per qüestionar i transformar de manera crítica el model social, polític i econòmic existent (treballar sobre les causes que generen desigualtats i conflictes).

Per organitzar els objectius de l’EpJG, Lafede.cat parteix d’una proposta d’eixos temàtics (relacions de poder, drets humans i governança; justícia econòmica i social; perspectiva feminista; pau i noviolència; interculturalitat crítica, i justícia ambiental), que estan estretament relacionats.

En base a aquests eixos temàtics, hem elaborat el següent gràfic amb temes de recerca per investigar per la justícia global:

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

L’Objectiu 10 s’adreça a la reducció de les desigualtats i inclou entre les seves metes:

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades al respecte.

Recursos

Etiquetes:, ,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework