La competència científica i la seva avaluació. Anàlisi de les proves estandaritzades de PISA

Accés al document
Autoria: Yus, R. et al.
Editorial: Revista de Educación, 360, pp. 557-576. P.559.
Any: gener-abril 2013
Idioma: Castellà

En un primer nivell de discussió, el document analitza les proves alliberades de PISA per a l’àrea de Ciències en els anys 2000 a 2006, prenent com a matriu sis capacitats científiques; i conclou que aquestes proves demanen principalment capacitats científiques de baixa complexitat (aplicació i reflexió), amb escassa presència de la mera reproducció. En un segon nivell de discussió, l’estudi valora la distància que hi ha entre el concepte global de competència proposat en l’informe DESECO per l’OCDE i el que realment sembla avaluar el programa PISA.

Segons aquesta investigació, PISA sembla atomitzar la noció de competència i allunyar-se de la concepció holística original per avaluar únicament capacitats que, en ser valorades individualment, no semblen mostrar realment el grau d’adquisició de competències que els estudiants assoleixen a l’escola.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework