La Educación para el desarrollo en el espacio universitario: de la formación en contenidos a la formación integral

bibliografiaAccés al document
Autoria: Mª Luz Ortega, Antonio Sianes, Mª Rosa Cordón-Pedregosa
Editorial: Revista de Fomento Social 67, 607–633
Lloc: Còrdova
Any: 2012
Idioma: Castellà
Aquest article parteix de la reflexió i pràctica realitzada pels autors en el seu acompliment acadèmic, i pretén mostrar les possibilitats que l’educació per al desenvolupament aporta a l’exercici de la docència i la recerca universitària des de les claus de la lluita contra la pobresa.

Per això, en la primera part del treball es detalla el model educatiu que ofereix l’educació per al desenvolupament, les seves dimensions i àmbits, així com la pertinència de la seva presència en l’espai universitari. A la segona part es mostren algunes eines i principis metodològics emprats per l’educació per al desenvolupament, que tenen cabuda en l’actual Espai Europeu d’Educació Superior, i són susceptibles de facilitar l’¿exercici? d’una pedagogia reflexiva, crítica i emancipadora per part del professorat universitari.

Etiquetes: