El suport a la recerca per la ciutadania global continua al juliol

La primera sessió de treball, adreçada a estudiants de batxillerat que fan treballs de recerca sobre justícia global, s’ha convocat per a dilluns 10 de juliol, de 10 a 13 hores, a l’aula d’ordinadors 303-PC del Centre UB Sants.

Durant el mes de juliol, el programa de suport a la recerca de batxillerat “Recerca per la ciutadania global” de la Universitat de Barcelona manté les sessions de treball i assessorament que realitza per a estudiants de batxillerat que fan treballs de recerca sobre el conflicte de Síria i la crisi del refugi i, en general, sobre la justícia global.

La primera sessió s’ha convocat per a dilluns 10 de juliol, de 10 a 13 hores, a l’aula d’ordinadors 303-PC del Centre UB Sants (c/ Melcior de Palau, 140, de Barcelona) i s’adreça als i les estudiants dels 14 instituts barcelonins amb què el programa ha estat col·laborant durant el curs.

El nombre d’ordinadors és limitat, de manera que, per participar a la sessió, cal confirmar l’assistència a recercapau@ub.edu.

Cada estudiant podrà anar avançant en la seva recerca i resolent dubtes en funció de l’etapa en què es trobi:

MARC TEÒRIC

  1. Identificar fonts bibliogràfiques vàlides i pertinents per a l’objectiu d’investigació.
  2. Confeccionar el marc teòric, a partir de la gestió d’informacions de diferents fonts i de la cita adequada de l’autoria.

RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES

  1. Dissenyar la metodologia de recerca coherent amb l’objectiu d’investigació i fonamentada en el marc teòric: definició de criteris d’anàlisi, tècniques de recollida i anàlisi de dades, i instruments de recerca.
  2. Processar i analitzar dades.

L’alumnat de centres amb què el programa no ha col·laborat aquest curs també pot sol·licitar la participació a les sessions a recercapau@ub.edu. Amb aquests estudiants es concertarà una trobada prèvia per revisar el disseny de la investigació.

El programa “Recerca per la Ciutadania Global” l’impulsen la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE UB), amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

Enguany, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), s’ha creat un grup de recerca d’estudiants de batxillerat sobre la crisi del refugi en el marc del projecte “El conflicte de Síria en la recerca de batxillerat”.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework