Globalització econòmica

Llocs de producció de matèries primeres

Producció matèries

Llocs de consum de materies fabricades als paisos empobrits

Consum matèries

Concentració de la propietat plataneros

Concentració propietat

Cacadors furtius

Caçadors furtius

Una de les manifestacions més evidents de la globalització és que podem consumir productes elaborats arreu del món. La nostra roba pot estar fabricada a Bangladesh o Brasil. Els mobles de casa poden estar fabricats a Xina però amb fusta talada d’un bosc de l’Amazònia. Els alvocats i els espàrrecs poden ser de Perú. Els cotxes que circulen pels nostres carrers poden tenir components d’Alemanya, Corea del Sud, Xina o l’Índia, amb matèries primeres procedents de països africans i haver-se acoblat a Espanya.

El gran desenvolupament de les telecomunicacions i la millora en els transports han facilitat que les empreses puguin ubicar la seva producció a l’altre extrem del món.

En quines condicions es realitza aquesta producció? L’ús intensiu de pesticides, l’acaparament de terres en mans d’uns pocs propietaris i la destinació de la producció cap als mercats internacionals són elements que afavoreixen la vulneració del dret a l’alimentació de moltes persones, en forma de gana i desnutrició.

Les condicions laborals de les persones que produeixen aquests aliments també poden ser molt dures, amb situacions extremes com el treball esclau en la indústria del peix. La recollida de cacau s’ha de fer de forma manual en països d’escàs desenvolupament democràtic, on és freqüent la utilització d’infants que treballen en condicions insalubres i sense possibilitat d’accés a l’educació. La indústria tèxtil ocupa majoritàriament dones que poden treballar en edificis deteriorats, sense ventilació ni sortides d’emergència.

Tot i les campanyes de pressió per promoure la responsabilitat social corporativa de les empreses transnacionals, la producció industrial continua associada a greus i massives vulneracions dels drets humans.

A Espanya, nombroses empreses tenen deslocalitzada la seva producció, especialment aquelles dedicades al tèxtil i a l’automòbil, tot i que també es deslocalitzen parts de la producció del sector de l’electrònica. Els llocs on s’ubiquen les noves fàbriques corresponen a aquells països on la mà d’obra és més barata i la legislació laboral més laxa. Així, són nombroses les denúncies d’organitzacions de drets humans per l’escassa protecció dels treballadors i treballadores dins l’empresa: per les formes i les causes dels acomiadaments, l’obligació de fer hores extres no remunerades, la pressió per arribar a cotes de producció, la manca de seguretat i d’equips de protecció… La culminació d’aquestes condicions de treball precàries són els accidents laborals, tant individuals com col·lectius.

Sindicats i ONG d’arreu de món documenten i denuncien les empreses on es produeixen aquestes vulneracions dels drets humans, així com la responsabilitat de les marques que les contracten. Com a consumidors i consumidores podem exercir pressió practicant un consum responsable, tot adquirint productes elaborats localment, de forma respectuosa amb el medi ambient i respectant els drets laborals dels treballadors i treballadores.

Explotacio laboral infantil

Explotació infantil

Deslocalitzacio empreses espanyoles i americanes

Deslocalització empresarial

Condicions laborals

Condicions laborals

Accidents mortals

Accidents mortals

Judicis a empreses maquiladores

Judicis maquiladores

Còmics

Recursos pedagògics

Fonts d’informació (seguint l’ordre de les imatges)

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework