Mutilació genital femenina

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • Organització Mundial de la Salut. Autoritat directiva en matèria de sanitat internacional en el sistema de les Nacions Unides. Entre les seves àrees de treball, tracta la problemàtica de la Mutilació Genital Femenina (d’ara endavant, MGF) i elabora informes de diagnòstic que serveixen com a eines de denúncia i formació per engegar campanyes per erradicar-la.
 • UNICEF. Nascuda arran de les necessitats sorgides de la Segona Guerra Mundial, UNICEF dedica els seus esforços a defensar els drets dels infants i diagnosticar, denunciar i prevenir les situacions de vulneració dels seus drets fonamentals, principalment en zones de conflicte. Una de les seves àrees d’acció és la prevenció de l’MGF.
 • Índex Universal dels Drets Humans. Plataforma dissenyada per facilitar l’accés a les recomanacions sobre Drets Humans emeses per les Nacions Unides, amb l’objectiu d’ajudar els Estats membres en el seguiment de les recomanacions de compliment, així com facilitar les tasques d’institucions governamentals i acadèmiques, ONG i l’ONU en pro de la defensa dels drets. S’hi poden trobar documents sobre les recomanacions, i informes i demandes emeses classificades per països, per Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG, Sustainable Development Goals), Objectius Voluntaris de Drets Humans (HRVG, Human Rights Voluntary Goals), etc.

A nivell estatal i autonòmic

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • EndFGM. Xarxa de 21 organitzacions europees que vetllen per la sostenibilitat de les accions que es duen a terme a nivell europeu per acabar amb l’MGF. Al seu web s’hi poden consultar els projectes que desenvolupen, les campanyes que duen a terme i diversos recursos com ara estadístiques, publicacions o marcs polítics, juntament amb temes de salut i asil d’interès més general.

A nivell estatal i autonòmic

 • Observatori de la Infància a Andalusia. Òrgan consultiu i de proposta adscrit a la Direcció General d’Infància i Famílies de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Junta d’Andalusia. Desenvolupa activitats d’investigació, formació i divulgació d’assumptes relacionats amb els drets dels infants. Entre elles, dedica esforços a la divulgació i prevenció de la pràctica de l’MGF.
 • Unión de Asociaciones Familiares. ONG integrada per associacions que treballen en el camp familiar des de diferents àmbits i que s’han unit per defensar els drets socials, civils i econòmics que han de contemplar les polítiques adreçades a les famílies. A través del seu projecte Stop Mutilación, treballen, des d’un enfocament de Drets Humans i en el marc de la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere, per a la prevenció i intervenció contra l’MGF a Espanya.
 • Metges del Món. Associació independent que treballa per fer efectiu el dret a la salut per a tothom, especialment per a les poblacions vulnerables. En l’àmbit de l’MGF, el seu treball implica dones i nenes procedents de països de risc, així com els homes. Entre les seves accions destaquen tallers de salut sexual i reproductiva, la creació de protocols d’actuació, la intervenció directa i la participació en xarxes internacionals, com EndFGM.
 • Mundo Cooperante. ONG de cooperació al desenvolupament que realitza projectes dirigits a les comunitats amb escassos recursos, considerant de manera preferent aquelles accions que beneficien la infància, la joventut i la dona. En aquest últim àmbit, Mundo Cooperante desenvolupa projectes per a la disminució de la incidència de l’MGF i els matrimonis primerencs a l’Àfrica. Com a part d’aquests projectes, l’ONG ven polseres massai fetes a mà per dones en situació de vulnerabilitat social de l’ètnia massai a Kenya i Tanzània, algunes de les quals practicaven l’MGF com a forma de vida i adquireixen el compromís d’oposar-se a aquesta pràctica.
 • AMREF Salud África. Oficina a Espanya de la Fundació Africana per a la Medicina i la Investigació (AMREF per les seves sigles en anglès), que és la major organització internacional sanitària d’origen i gestió completament africans. Els seus àmbits de treball són: VIH/Sida, tuberculosi i malalties de transmissió sexual; malària; salut familiar, salut maternoinfantil i salut de la dona; aigua i sanejament; formació de personal sanitari local i edició de manuals mèdics; i servei d’atenció mèdica i formació a poblacions rurals remotes. L’organització brega amb pràctiques tradicionals perjudicials, com l’MGF, que combat mitjançant el model dels Ritus de Pas Alternatius.
 • Word Vision. ONG cristiana de desenvolupament, ajuda humanitària i promoció de la justícia, que treballa amb les comunitats més desafavorides per lluitar contra la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible. Duu a terme accions per eradicar l’MGF i els matrimonis primerencs a l’Àfrica, tenint en compte la necessitat d’implicar els líders religiosos, així com dones i nenes de les comunitats on aquesta pràctica es porta a terme. World Vision informa sobre les conseqüències físiques que té l’ablació en la salut de les dones i busca el suport de personal local, per tal que la lluita contra l’MGF no es vegi com un tema imposat per persones d’altres cultures.

Notícia: ONG promueven ritos alternativos a la mutilación genital femenina que preservan la cultura sin violencia (La Vanguardia, 5 de febrer de 2017)

Centres de recerca

 • Fundació Wassu UAB. Organització científica d’àmbit internacional que actua per a la prevenció de l’MGF a través de la investigació antropològica i mèdica aplicada a la transferència de coneixement.
 • Plataforma CEDAW Sombra España. CEDAW (per les seves sigles en anglès) és la Convenció sobre l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona, adoptada per les Nacions Unides l’any 1979. En aquesta convenció, 187 estats, inclosa Espanya, van condemnar la discriminació contra les dones en totes les seves formes. Des de febrer de 2013, 50 ONG de dones, de cooperació internacional i de drets humans, unides a la Plataforma CEDAW Sombra España, elaboren aquest informe de seguiment de l’aplicació de la Convenció al país.

Etiquetes:, ,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework