Nova edició del Màster Educació, globalització i transformació social

Oberta la preinscripció a la 3a edició d’aquest màster!
(i als seus cursos d’expert)

Títol propi de la Universitat de Barcelona / Modalitat a distància / 60 ECTS

Master EducaglobEls canvis socials i econòmics que travessa el planeta suggereixen la necessitat d’emprendre una reflexió profunda sobre la missió i les funcions de l’educació. Les desigualtats agreujades pel procés de globalització exigeixen una presa de consciència des de l’educació que permeti generar accions contundents per transformar les condicions de vida a escala local i global.

A partir d’aquesta constatació, el Màster en Educació, globalització i transformació social pretén oferir eines conceptuals i metodològiques a professionals de l’educació de diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació.

En concret, el Màster orienta la seva acció al professorat, a educadors i educadores vinculats a entitats socials i ONG, a personal tècnic i de suport de l’administració educativa, i a totes aquelles persones interessades que volen ampliar els seus coneixements en aquest camp.

El Màster s’imparteix en modalitat a distància a través del campus virtual de la Universitat de Barcelona i s’organitza en cursos modulars per facilitar l’adquisició d’aprenentatges alhora que permet una organització del temps amb cert grau de flexibilitat.

La preinscripció es realitzarà a través d’aquesta pàgina web (omplint els formularis corresponents), en contacte amb ice-postgraus@ub.edu i a través del telèfon (+34) 93 403 48 98.

Més informació sobre el Màster:
www.ub.edu/educaglob/
educaglob@ub.edu

ice Solidaritat UB logotip mon3