Los ODS en América Latina y el Caribe

Enllaç al recurs
Autoria: Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), oficina regional del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i Oficina de Coordinació del Desenvolupament per a Amèrica Llatina i el Carib

Secció de la Plataforma Regional del Coneixement sobre l’Agenda 2030 a Amèrica Llatina i el Carib dedicada al seguiment estadístic i al monitoratge dels avenços respecte als indicadors dels ODS.

Llegir més

CEPALSTAT

Enllaç al recurs
Autoria: CEPAL (Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib)

Bases de dades i publicacions estadístiques sobre els 33 estats membres i 14 estats associats de la CEPAL a Amèrica Llatina i el Carib als tres pilars del desenvolupament: demografia i societat, economia i medi ambient, així com en temes transversals (gènere, ciutats, poblacions i pobles indígenes i afrodescendents, joventut…).

Llegir més

Atlas Mundial de la Salud

Enllaç al recurs
Autoria: Fundació d’Educació per a la Salut (FUNDADEPS), amb el suport de la Fundació AstraZeneca i l’auspici del Ministeri de Sanitat.
Atles que descriu i analitza les condicions de salut en què viuen més de 6.000 milions de persones a gairebé 200 països, en base a quatre blocs: determinants socials de la salut (medi ambient, educació, nivell de renda…), panorama epidemiològic (de què emmalalteixen i moren les persones), accés a cobertura sanitària (vinculat amb la inversió pública i privada de cada país), i estils de vida i factors de risc.

Llegir més

Informe ecosocial sobre calidad de vida en España

Enllaç al recurs
Autoria: FUHEM educación + ecosocial
Any: 2023
Idioma: Castellà

Informe que caracteritza el mode de vida a la societat espanyola i les tendències que el travessen per, posteriorment, avaluar les seves contribucions i impactes sobre la qualitat de vida de les persones.

Es parteix de la idea que els trets i tendències en el mode de vida imperant només contribuiran a la qualitat de vida de les persones si són capaces de garantir l’accés als béns necessaris, les relacions significatives i el temps per a l’autonomia personal en un entorn social i natural segur.

Llegir més

Guia didàctica del llibre “L’Arcadi al país de les oliveres”

Enllaç al recurs
Autoria: Cécile Barbeito, en col·laboració amb Mar Valldeoriola i Bernat Oliveres
Etapa: Adaptable a diferents cursos
Idioma: Català

Material didàctic que, a partir de l’àlbum il·lustrat “L’Arcadi al país de les oliveres” (recomanat a partir de 10 anys), proposa plantejar-se preguntes relatives a les causes i les conseqüències de les desigualtats al món, aplicar estratègies de pensament crític i empàtic, reconèixer el rol de persones, col·lectius invisibles i moviments socials en la generació d’una consciència solidària, i participar en la creació de futurs possibles alternatius. La guia ofereix diferents itineraris, en funció de la disponibilitat de temps o el plantejament.

Llegir més

Cooperació al desenvolupament

Segons el Diccionari de Cooperació al Desenvolupament de TERMCAT, “cooperació” és l’«acció que duen a terme diversos actors de manera conjunta i col·laborativa per a assolir un objectiu que els beneficia a tots» i “desenvolupament” és la «millora qualitativa de determinats aspectes d’una societat que comporta una evolució de la qualitat de vida de les persones, un augment de les seves capacitats i oportunitats i generalment una disminució de les causes que generen desigualtats».

Llegir més

World Values Survey (WVS)

Enllaç al recurs
Autoria: World Values Survey Association

Programa de recerca internacional dedicat a l’estudi científic i acadèmic dels valors socials, polítics, econòmics, religiosos i culturals de les persones del món.

Pretén avaluar l’impacte de l’estabilitat o el canvi de valors al llarg del temps en el desenvolupament social, polític i econòmic dels països i societats.

Llegir més

Imatges i vídeos dels ODS

Enllaç al recurs
Autoria: Diputació de Barcelona
Idioma: Català, castellà i anglès

Material audiovisual sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, que inclou imatges per a cada objectiu (en català, castellà i anglès), un vídeo de presentació dels 17 ODS pensats de manera global per actuar localment, i càpsules curtes dirigides a la ciutadania per aprendre a implicar-se en cada ODS.

Llegir més

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework