Ítems alliberats de competència científica. Marc conceptual PISA 2015

Accés al document
El marc conceptual de PISA 2015 és una traducció de PISA 2015 Scientific Literacy Assessment Framework. OCDE, octubre 2012.
Autoria: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
Editorial: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Any: març 2014
Idioma: Català

Document que té l’objectiu d’ajudar l’alumnat a familiaritzar-se amb el tipus d’activitats plantejades a PISA (l’edició del 2015 es va centrar en l’avaluació de la competència científica dels estudiants de 15 anys), així com de possibilitar que els centres puguin detectar aquells àmbits en què els i les alumnes es desenvolupen favorablement i aquells en què cal posar-hi més atenció.

Llegir més

PIRLS – TIMSS 2011. Estudi Internacional de progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències

Accés al document
Autoria: Institut Nacional d’Avaluació Educativa
Editorial: Ministeri d’Educació, Ciència i Esport
Ant: 2013
Idioma: Castellà

Aquest informe conté una anàlisi detallada dels resultats que aconsegueix Espanya en dos estudis internacionals d’educació realitzats entre març i abril del 2011: PIRLS (Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora) i TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències). PIRLS i TIMSS són dues proves desenvolupades per l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu.

Llegir més

La competència científica i la seva avaluació. Anàlisi de les proves estandaritzades de PISA

Accés al document
Autoria: Yus, R. et al.
Editorial: Revista de Educación, 360, pp. 557-576. P.559.
Any: gener-abril 2013
Idioma: Castellà

En un primer nivell de discussió, el document analitza les proves alliberades de PISA per a l’àrea de Ciències en els anys 2000 a 2006, prenent com a matriu sis capacitats científiques; i conclou que aquestes proves demanen principalment capacitats científiques de baixa complexitat (aplicació i reflexió), amb escassa presència de la mera reproducció. En un segon nivell de discussió, l’estudi valora la distància que hi ha entre el concepte global de competència proposat en l’informe DESECO per l’OCDE i el que realment sembla avaluar el programa PISA.

Llegir més

Definició i selecció de competències clau. Resum executiu

bibliografiaAccés al document
Autoria: PISA
Editorial: OECD
Any: 2005
Idioma: Castellà

Resum executiu de l’informe Definició i Selecció de Competències Clau del projecte DeSeCo elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). A través de DeSeCo, l’OCDE va col·laborar amb un ampli rang d’acadèmics, experts i institucions per identificar les competències clau.

Llegir més

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework