Citizenship Education in Europe

Citizenship Education in EuropeAccés al document
Autoria: EURYDICE
Editorial: EACEA, Comissió Europea
Lloc: Brussel·les
Any: 2012
Idioma: Anglès

Aquesta segona edició de l’informe Eurydice té per objecte contribuir al debat de l’educació per a la ciutadania a Europa proporcionant una anàlisi comparativa dels recents progressos nacionals. L’informe revisa les polítiques i estratègies dels Estats membres per a la reforma del currículum sobre ciutadania, i se centra en les mesures per fomentar l'”aprendre fent”, que és un element crític en una zona d’aprenentatge que requereix habilitats pràctiques.

Llegir més

Educació en drets humans

Carta del Consejo de EuropaAccés al document
Autoria: Serra, M. (coord.)
Editorial: Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
Lloc: Barcelona
Any: 2012
Idioma: Català

Treball que vol remarcar la importància cabdal de l’educació en drets humans si volem assolir una societat més lliure, fraternal i justa. L’estudi defineix què s’entén per educació en drets humans, quins són els seus agents, el marc jurídic i convencional de normes internacionals i nacionals que la regulen i quins haurien de ser els objectius.

Llegir més

Educación para la ciudadanía global: Significados y espacios para un cosmopolitismo transformador

bibliografiaAccés al document
Autoria: Boni, A.
Editorial: Revista Espanyola d’Educació Comparada, núm. 17.
Lloc: Facultat d’Educació de la UNED i Societat Espanyola d’Educació Comparada
Any: 2011
Idioma: Castellà

L’article pretén aprofundir en els significats de ciutadania global per caracteritzar les pràctiques pedagògiques d’educació per a la ciutadania global.

Llegir més

Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos

Carta del Consejo de EuropaAccés al document
Autoria: Consell d’Europa
Editorial: Consell d’Europa
Lloc: Estrasburg
Any: 2011
Idioma: Castellà (i altres)

Adoptada en el marc de la Recomanació CM/Rec(2010)7 del Comitè de Ministres, aquesta carta és el resultat d’àmplies consultes al llarg de diversos anys; i, tot i no ser vinculant, pretén constituir “una referència important per a tots aquells que treballen en l’educació per a la ciutadania i els drets humans”.

Llegir més

Educar para una ciudadanía global. Construir un mundo justo desde la escuela

Accés al document
Autoria: Marco Galiero (ed.), Araceli Caballero (col·laboració)
Editorial: Consorcio Conectando Mundos
Lloc: Barcelona
Any: 2009
Idioma: Castellà

Aquesta publicació recull l’experiència de “teixir” una xarxa que connecta a educadors i educadores -conscients de la importància estratègica de l’educació formal- que s’han organitzat i s’estan organitzant en diversos països per formar-se, formar i contribuir a la transformació de la societat cap a una major equitat i justícia, partint de l’escola. Més concretament, el text recull l’experiència de la I Trobada internacional d’educadors i educadores per a una ciutadania global, celebrada el juliol de 2008 a Cortona.

Llegir més

La crisis de la ciudadanía en el mundo globalizado

bibliografiaAccés al document (No disponible)
Autoria: Santander, C.A.
Editorial: XLVII Congrés de Filosofia Jove, Taula 4. Ciutadania en crisi
Lugar: Universitat de Múrcia
Año: 2010
Idioma: Castellà

Aquesta comunicació es planteja el concepte de ciutadania que fem servir habitualment i com es relaciona amb el model teòric d’estat i de relacions internacionals.

Llegir més

Educar para una ciudadanía global. Manifiesto internacional

bibliografiaAccés al document
Idioma: Castellà

Manifest elaborat i assumit per organitzacions i educadors i educadores de diversos països compromesos amb l’educació per a una ciutadania global, que va ser elaborat col·lectivament sobre la base del document de posicionament “L’educació per a una ciutadania global en l’escola d’avui“. El text es recolza en la convicció que és possible la construcció d’un món diferent, impulsat per una educació amb capacitat de transformar. Per a això, el manifest considera que és urgent promoure l’Educació per a una ciutadania global a l’escola, en el marc de l’educació per a la vida.

Llegir més

Teorizando la ciudadanía global: Discursos, desafíos e implicaciones para la educación

Teorizando la ciudadanía globalDescàrrega del document (PDF)
Autoria: Stromquist, N.P.
Editorial: Revista Interamericana d’Educació per a la Democràcia, vol. 2, núm. 1
Any: juny 2009
Idioma: Castellà

Aquest article pretén atorgar una comprensió del concepte de ciutadania global i situar els principals defensors contemporanis del concepte. En ell s’identifiquen quatre enfocaments subjacents a la ciutadania global, els quals són designats com a cultura mundial, realisme de la nova era, ciutadania corporativa i vehicle planetari.

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework