Batxillerat de recerca compromesa: de l’objectiu al marc teòric

Taller gratuït en línia per a professorat de batxillerat

Dijous 18 i 25 de gener de 2024, de 17 a 19 hores

8 hores certificades (4 de sincròniques i 4 de treball complementari)

INSCRIPCIÓ

La recerca de batxillerat permet transferir les competències i sabers de matèria a l’exercici de la ciutadania global. La vinculació de les recerques amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans facilita la concreció d’objectius viables d’investigació, així com la identificació de fonts d’informació per a la recerca a l’abast de l’alumnat.

En aquesta formació, posarem en pràctica algunes activitats d’aprenentatge basades en la comunicació entre estudiants que mobilitzen competències específiques de Llengües i ajuden a resoldre les etapes inicials de la recerca: de la concreció de l’objectiu a la confecció del marc teòric.

OBJECTIUS

  • Proporcionar recursos pràctics per a la programació d’activitats grupals d’aprenentatge en les etapes inicials de la recerca.
  • Desenvolupar criteris d’avaluació formativa de la recerca, des de principis ètics de sostenibilitat i drets humans.

CONTINGUTS

  1. Concreció d’objectius de recerca a l’abast de l’alumnat.
  2. Estratègies de cerca d’informació coherent, vàlida i pertinent.
  3. Tractament crític de la informació com exercici de ciutadania global.
  4. Recursos d’avaluació formativa per a la millora del treball i l’aprenentatge.
  5. Les biblioteques públiques, aliades de la recerca de batxillerat.

METODOLOGIA

Es basarà en activitats d’aprenentatge col·laboratiu i avaluació formativa que poden desenvolupar-se amb els grups de batxillerat. Les sessions es complementen amb un treball pràctic que s’inicia i es comparteix entre sessions per a la seva revisió i millora.

FORMADORA

Nuria González (Fundació Solidaritat UB).

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Assistència a un mínim del 80% de les hores sincròniques i lliurament satisfactori del treball complementari (data límit de lliurament: 5 de febrer de 2024).

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

Inscripció oberta fins al 15 de gener de 2024 a través d’aquest formulari. 

Organitzen:

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona
La formació s’emmarca en el projecte ‘Vers un batxillerat de recerca compromesa‘. El contingut del projecte és responsabilitat exclusiva de la Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework