Agua i cultura

El vertiginós creixement de les societats més desenvolupades en un món globalitzat ha portat a un abús, en tots els sentits, d’aquest recurs bàsic i imprescindible per a la vida, l’aigua. La sostenibilitat del planeta i la justícia geopolítica reclamen una nova cultura de l’aigua.

Com educadors hem de fer tot el possible per afavorir aquest canvi cultural amb uns objectius bàsics:

  • Conrear una visió holística i integradora per conservar els ecosistemes.
  • Sensibilitzar sobre la necessitat d’una gestió equitativa que contempli el dret a l’aigua.
  • Potenciar el sentit de corresponsabilitat per arribar a un consum més responsable.

Quan el canvi no ve motivat per la necessitat immediata, no és fàcil i requereix reflexió. La cultura ens permet reflexionar sobre la relació que en cada moment i cada lloc les persones tenim amb el nostre entorn, en aquest cas, amb l’aigua. Darrera d’aquesta relació s’hi amaguen uns determinats valors, consideracions o interessos; esbrinar-ho ens permetrà raonar el canvi.

Les tradicions, els valors socials i les formes de vida ens diuen molt sobre com les diferents poblacions o societats perceben i gestionen els recursos hídrics.

Quina és la nostra cultura respecte a l’aigua? Com ha canviat? Qui o què l’ha canviat? Per què es planteja un nou canvi? Què volem? Com es canvia? Quin paper hi te l’educació? Què cal fer? … són preguntes que poden motivar i orientar la reflexió.

És convenient que al llarg de l’escolaritat, en els diferents cicles i d’acord amb l’edat de l’alumnat, el professorat vagi plantejant activitats que permetin aquesta reflexió i en aquest sentit fem algunes propostes:

Educació Infantil
La paraula aigua és senzilla i permet fer un treball de lectoescriptura des dels diferents nivells. També pot ser interessant plantejar-se si, a diferència d’algunes altres, deu ser una paraula que existeix en tots els idiomes del món i per què; esbrinar com es diu en altres idiomes, fer jocs de paraules, semblances i diferències, comencen igual… i aconseguir que algú ens l’escrigui en altres llengües.

La paraula aigua en diferents idiomes

Educació Primària
Es planteja un treball al voltant dels contes al CI, dels refranys al CM i de la mitologia, llegendes i costums al CS.

Més recursos per a Primària

Educació Secundària
Es proposa treballar les diferents visions sobre l’aigua perquè l’alumnat pugui reconèixer la seva i que la reflexió amb els companys i companyes el porti a la construcció d’una visió comuna i li permeti reconstruir la pròpia.

Les poesies relacionades amb l’aigua poden ser una bona eina per reconèixer la relació que diferents persones en diferents llocs, moments o situacions, tenen o han tingut amb l’aigua. Permet una interpretació des de les pròpies vivències i quan es contextualitza, permet descobrir tot un entorn cultural. També esdevé una excel·lent oportunitat per descobrir les pròpies emocions. Pensem que organitzar un concurs de poesia al voltant de l’aigua pot ser una bona manera de motivar la reflexió sobre les pròpies relacions amb ella.

Recursos per al treball previ:Altres propostes per a l’aula

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework