Comunicació: els pòsters

Les recerques que es presenten en un congrés científic poden ser molt nombroses. Una forma àgil de difondre tots aquests avenços és la preparació d’un pòster sobre cadascuna de les recerques. Aquests murals romanen exposats durant el congrés, de forma que les persones participants poden anar consultant-los i revisant-los al llarg de tota la trobada.

En aquesta activitat, cada equip prepararà un pòster comú sobre la seva recerca, que presenti de forma gràfica la informació essencial sobre la seva recerca.

  1. Comenceu acordant els continguts mínims del vostre pòster: què voleu dir. Algunes informacions bàsiques que han d’aparèixer en el vostre pòster són: objectiu de recerca, fonts d’informació, conclusions principals de la recerca, així com les dades i arguments que les sustenten.
  2. Elaboreu un esquema d’aquests continguts, agrupant informacions, relacionant-les amb fletxes… Penseu quins elements gràfics del vostre informe convindria incloure. Reserveu un espai per al títol i pels vostres noms com autors i autores de la recerca.
  3. Organitzeu gràficament aquests continguts.
  4. Poseu un títol al vostre pòster. Pot ser el mateix de l’informe de recerca o algun altre que us resulti més atractiu.
  5. Afegiu els vostres noms en l’espai que hagueu reservat així com el nom de l’institut.
  6. Reviseu el vostre pòster per comprovar que la presentació final us agrada i resulta comprensible.

Quan hagueu finalitzat, pengeu el vostre pòster en el lloc que hagueu acordat per la divulgació de les recerques en el centre.


Eines per a l’edició dels pòsters

Podeu editar el vostre pòster en paper com un mural. No obstant això, algunes eines d’edició disponibles en internet poden ajudar-vos a fer més atractiu el disseny, incorporant tot tipus de recursos gràfics. Algunes de les eines que podeu utilitzar són:

 

 

 

 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework