El repte de l’aigua en un m贸n desigual

Webquest interdisciplin脿ria pensada per a segon cicle d’ESO, per treballar la problem脿tica de l’aigua des de l’enfocament de l’educaci贸 per a la pau.

Proposta de treball:

ObjectiusTemporitzaci贸Organitzaci贸Avaluaci贸Continguts curriculars

Aquesta Webquest vol possibilitar un marc metodol貌gic que permeti un aprenentatge globalitzador i interdisciplinari on l’aigua sigui el motiu de reflexi贸 que porti a desenvolupar aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que facilitin el treball de l’eix transversal d’Educaci贸 per a la Pau i es vagi donant resposta curricular al repte de viure i conviure en un m贸n divers, globalitzat i limitat.

Se li d贸na un enfocament globalitzador que permeti un aprenentatge significatiu. En aquest sentit, la primera activitat pret茅n posar en situaci贸 a l’alumnat partint d’un succ茅s prou conegut perqu猫 tothom hi pugui participar, amb la intenci贸 de crear un espai motivador, on el compartir coneixements i emocions faciliti la distribuci贸 de les tasques individuals entre els membres del grup. Tamb茅 pot orientar l’avaluaci贸 inicial i afavorir que el professorat tingui m茅s refer猫ncies per avaluar els aven莽os de l’alumnat.

Com la majoria de webquests, es tracta de guiar un proc茅s d’investigaci贸 i aprenentatge a trav茅s d’internet i basat en el treball cooperatiu que per les seves caracter铆stiques, afavorir脿 el desenvolupament de les habilitats socials que possibilitaran una millor conviv猫ncia i una solidaritat entesa com a coresponsabilitat.

A trav茅s de les activitats que es proposen es treballen diferents continguts curriculars de ci猫ncies de la naturalesa, ci猫ncies socials, llengua, matem脿tiques, educaci贸 visual i pl脿stica i tecnologia que, d’alguna manera, es poden relacionar amb l’aigua i el cos hum脿, el desenvolupament i la defensa dels drets humans.

脡s una Webquest pensada per a l’alumnat de segon cicle d’ESO. Cal que tinguin uns coneixements m铆nims d’inform脿tica com, saber fer anar un processador de textos, un navegador, capturar i inserir imatges, crear una carpeta, desar documentaci贸 i imprimir un full. Tamb茅 茅s necessari que l’alumnat entengui el catal脿 i el castell脿 i tingui nocions d’angl猫s o se li faciliti un traductor com, per exemple, Babel Fish o el Diccionari Multiling眉e.

En l’activitat individual (activitat 2), la tasca del periodista 茅s la que requereix la manipulaci贸 de m茅s eines inform脿tiques per elaborar gr脿fics i esquemes i la del conseller/a 茅s la m茅s senzilla en aquest aspecte.

脡s aconsellable disposar d’un lloc de treball on, a m茅s dels ordinadors connectats a internet, es disposi d’un espai i material que permeti treballar en grup i poder escriure, dibuixar, retallar, manipular,…

聽Es pensa amb un per铆ode m铆nim de 12 sessions per貌 hi ha molts factors que poden modificar les previsions: el ritme de treball, la pr貌pia din脿mica del grup-classe, l’experi猫ncia amb eines inform脿tiques, la disponibilitat de recursos, el nivell d’interacci贸 de l’equip, etc. I ser脿 el professor o professora qui decideixi el n煤mero de sessions que caldr脿 dedicar-hi.

L’alumnat s’haur脿 d’organitzar en grups (l’heterogene茂tat o homogene茂tat) de tres persones, a ser possible combinant les habilitats dels tres components per afavorir la seva complementaci贸 i garantir una millor interacci贸. En aquest sentit l’ideal seria que fessin equip persones “expertes” en: inform脿tica i/o matem脿tica, educaci贸 pl脿stica i redacci贸. L’activitat 2 茅s individual per貌 es segueix formant part d’un equip, aix貌 vol dir que hauran d’estar pendents els uns dels altres i exigir-se i ajudar-se per ser el m脿xim de competents per貌 sense competir entre ells. Tot l’aprenentatge al voltant de l’ajuda (saber-la demanar, oferir, donar, rebre,…) ser脿 molt important per aprendre junts.

Es tracta de dur a terme totes les activitats i elaborar material amb format web, en presentaci贸 multim猫dia o document de text. Tamb茅 pot anar molt b茅 combinar diferents formats.

La proposta d’activitats 茅s oberta i 茅s important que aix铆 ho entengui l’alumnat i que s’animi a fer ampliacions i noves aportacions. En aquest sentit, hi ha els apartats “per saber m茅s” i s’explica que els exemples s贸n orientatius. Es valorar脿, i aix铆 queda reflectit en la proposta d’avaluaci贸, la iniciativa i la creativitat.

聽脡s important que l’alumnat tingui clar, abans de comen莽ar a treballar, quins seran els indicadors d’avaluaci贸 a fi d’orientar-los sobre qu猫 s’espera d’ells tant a nivell de resultats com de din脿mica de grup. Aquesta pr脿ctica d’anticipar l’avaluaci贸 els orienta sobre com resoldre les dificultats que es poden anar trobant i els permet acordar criteris que els ajudi a concretar i avan莽ar

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework