Itineraris de vida (2008)

Proposta adreçada al cicle superior de primària i orientada a entendre, des de la proximitat de l’alumnat, que les migracions no són un fenomen nou, sinó que els desplaçaments de persones s’han produït al llarg de la història amb diferents itineraris vinculats a situacions i necessitats concretes.

En una primera part de l’activitat es proposa que l’alumnat reflecteixi en un mapa els diferents itineraris de vida ocorreguts en una de les seves línies genealògiques. En la segona part, es proposa una activitat conjunta on tot l’alumnat compartirà el seu itinerari familiar més llarg amb la resta de la classe.

La intenció és donar peu a parlar sobre diferents moviments migratoris a partir de quatre variants:

  • Època
  • Origen i destinació.
  • Distància (interval de lloc)
  • Causa que ha motivat o provocat la migració

Activitats

IntroduccióLínia genealògicaCauses de la migracióTancament

Es pot introduir l’activitat fent referència al propi concepte de migrar, reflexionant sobre el seu significat i sobre si es tracta d’un fenomen nou que ens és aliè o si el podríem relacionar amb la nostra pròpia història.

Es demana a l’alumnat que, a casa, investigui els seus orígens per obtenir la següent informació: on van néixer els pares, els avis i ells mateixos; on viuen ara, quines migracions han fet i els motius per canviar de poble, ciutat, país… També hauran de decidir, amb la família, quina línia genealògica decideixen treballar, per concretar itineraris de vida de familiars i compartir, amb la resta de la classe, els més llargs (en relació a la població des d’on s’està fent l’activitat).

Amb tota aquesta informació, a l’aula i individualment, es realitzaran els exercicis de la unitat Línia genealògica.

Aquesta unitat conté un arbre genealògic mut molt senzill i obert amb la intenció que hi tinguin cabuda els diferents models de família. Pensem que amb les indicacions que es fan no és imprescindible comentar-ho però, per altra banda, pot ser una bona oportunitat per aturar-se a parlar dels diferents models.

Per a poder realitzar l’exercici 3 de la unitat, caldrà facilitar-los un mapamundi mut, que se’ls pot donar imprès.

Mapamundi mudo para imprimir

Per a la posada en comú, es penjarà un mapamundi gran a l’aula i cada alumne/a hi dibuixarà, amb una fletxa que indiqui origen i destí, l’itinerari de vida més llarg treballat en la seva unitat “Línia genealògica”. S’utilitzaran retoladors de diferents colors segons l’època en què s’ha realitzat, com per exemple:

  • Recent (els últims 10 anys)
  • No tant recent (de 10 a 30 anys enrere)
  • Llunyana (de 30 a 50 anys enrere)
  • Més llunyana (a partir de 50 anys)

(Per protegir el mapamundi es suggereix sobreposar-hi un plàstic o paper de seda i dibuixar-hi a sobre les línies).

A mida que es va completant el mapa, es van apuntant en una llista les causes que van motivar o provocar la migració: per amor, per la guerra, per treballar, per estudiar, per la família, per salut, per inquietuds personals –buscant aventura–…

Seguidament, es treballarà la llista amb tot el grup-classe perquè quedin ben definides totes les possibilitats que han sorgit sense repetir-ne cap.

Per cada motiu de la llista, es pensarà i dibuixarà un símbol que el representi. També es pot proposar que, d’una galeria de símbols, triïn els més adequats i els imprimeixin, retallin…

Finalment, l’alumnat enganxarà, en el mapamundi compartit, el símbol que correspon a l’itinerari que hagi dibuixat. De manera que cada itinerari de vida quedarà definit per l’època, origen i destí, llargada i causes.

Com activitat de tancament i visualitzant la feina feta, es poden fer diferents reflexions sobre els itineraris comparant els que realitzaren avis, pares i els propis alumnes: Quines similituds i diferències es troben en cada època? Són similars o diferents segons la regió de procedència de les famílies? Quines causes comuns trobem en les històries dels avis i àvies i les migracions actuals? Quines diferències?

Les dades obtingudes poden donar peu a parlar sobre si el que hem treballat a l’aula és un petit reflex de la societat a nivell general, sobre les migracions de persones dins dels països, entre països, continents, les possibles conseqüències, mesures per a la convivència…

Per finalitzar l’activitat, podem buscar un títol al mapamundi i deixar-lo exposat a l’aula.Altres propostes per a l’aula

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework