Competències

La proposta integra aprenentatges sobre l’espai geogràfic mundial, els moviments migratoris i la globalització, des d’una perspectiva històrica, utilitzant itineraris de vida familiars com a font d’informació i establint relacions entre ells com a dinàmica principal d’aprenentatge.

Té relació amb diferents àrees i molt especialment amb dues:

Així, des d’un sentiment d’identitat compartida, permet avançar en el desenvolupament de la competència social i ciutadana.

Pot integrar diferents aprenentatges depenent de les característiques que tinguin els itineraris de vida de l’alumnat, possibilitant fer més incidència en uns o altres.

Amb l’elaboració o tria de símbols, s’entra en l’àrea d’Educació artística Visual i Plàstica ja que aquesta activitat requereix treballar les possibilitats d’identificació que poden suggerir determinades imatges i l’apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en la reacció davant d’una mateixa imatge.

En l’activitat final de relació i interpretació de dades, i exposició de conclusions, es posen en joc el llenguatge matemàtic i la parla.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework