Continguts: Coneixement del Medi Social i Cultural

La seva introducció en la programació pot fer-se coincidir amb el treball dels diferents blocs de continguts.

  • Persones, cultures i societats:

Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial.

  Anàlisi d’aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització.
  • Canvis i continuïtats en el temps:

Contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

  Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques.
  Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col•lectius.
  • Entorn, tecnologia i societat:

Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

  Reflexió sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d’un treball comparatiu.

Pel que fa als criteris d’avaluació, l’activitat contribueix als aprenentatges sobre els processos de canvi i transformació social, cultural i econòmica, en la mida que permet visualitzar les migracions humanes com un fenomen present al llarg de la història, constitutiu del món tal i com el coneixem avui dia i accelerat per l’actual globalització.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework