Continguts: Educació per a la ciutadania i drets humans

En relació a aquest àrea, l’activitat pot reforçar el desenvolupament de qualsevol dels seus blocs de continguts ja que la percepció de l’emigració com a fenomen comú als diferents pobles al llarg de la nostra història pot contribuir al desenvolupament dels valors de respecte, solidaritat, justícia i igualtat.

  • Identitat i autonomia:

Identificació de trets d’identitat i dels interessos personals i dels altres.

  • Convivència i valors cívics:

Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els problemes de convivència i els conflictes d’interessos en les relacions interpersonals.

  Desenvolupament de la capacitat d’expressió d’opinions i judicis de forma assertiva.
  Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat).
  • Pertinença i ciutadania:

Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món.

  Manifestació d’actituds de cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats dels altres.
  Valoració de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evolució, per mitjà d’actituds flexibles i obertes.
  Valoració de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat.

Pel que fa als criteris d’avaluació, l’activitat permet identificar i rebutjar determinades causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, injustícia social i violació dels drets humans. També està encaminada a facilitar l’empatia amb els company, valorar la diversitat social, cultural i de gènere i identificar situacions de desigualtat d’oportunitats. Finalment, s’incideix en el llenguatge com a factor potencial de discriminació.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework