Objectius

Sovint s’identifica immigració amb persones que tenen determinades característiques personals, atorgant un significat restringit i pejoratiu a la paraula i estigmatitzant col·lectius sencers. Fet que, sens dubte, no afavoreix la convivència.

En aquest sentit, els objectius d’aquesta proposta per a l’aula són:

  • Visualitzar diferents moviments migratoris que ens permetin treballar un significat ampli del terme migració.
  • Conrear un sentiment d’identitat compartida que afavoreixi la convivència i la solidaritat.