Presentació

Des de fa anys, l’anomenada crisi del refugi a Europa ha saltat a les portades dels mitjans de comunicació. La política de fronteres a la Unió Europea ha desembocat en una flagrant violació del dret d’asil, tant per part de la pròpia Unió Europea com per part d’Espanya i de la resta d’Estats membres. Alhora s’ha viscut un auge dels discursos de caràcter racista i xenòfob que basen gran part del seu creixement en activar la por de la població a aquella persona que es percep diferent, a qui es culpa dels problemes que afecten el país. Es tracta d’un discurs recurrent en èpoques de transició i crisi.

Els reptes que suposen els moviments poblacionals forçats i sobtats són un fenomen de llarga durada, multicausal i de gran complexitat. Aquesta guia busca qüestionar-nos com travessar aquestes situacions per respectar la dignitat de les persones i col.lectius que hi estan implicats, tenint present les diverses situacions de fragilitat vital, accés a drets i nivells d’opressió o privilegi vinculades a les diferents poblacions implicades. Es tracta d’abordar aquesta complexitat amb la intenció de promoure valors i capacitats per conviure amb l’alteritat i d’animar a una acció corresponsable que promogui la protecció i defensa dels drets humans.

Com es produeix la trobada amb l’alteritat? En quines condicions es pot anomenar a aquesta trobada “acollida”? Què és acollir? Com acollir atenent tots els aspectes que afecten unes condicions de vida dignes? Com actuem davant la diversitat i la desigualtat? A quines iniciatives ens podem sumar? Quines alternatives d’actuació ideem front les vulneracions del dret a migrar i el dret d’asil?

Aquesta guia es planteja com un viatge per les migracions, les relacions Nord-Sud i les barreres que les polítiques europees interposen, mostrant la vulneració de drets en cada moment del viatge. Es tracta d’un recorregut pels espais de confluència en què emergeix la desigualtat mundial, que van de les fronteres fins als nostres municipis. Així, la guia s’organitza en tres blocs temàtics: la sortida, l’arribada i la convivència.

Quan ens preguntem per La sortida, ens interroguem sobre les causes de la migració i la cerca de refugi, posant de relleu les causes de la migració, les relacions històriques i actuals impregnades de colonialisme, la desigualtat mundial i els interessos geoestratègics.

L’arribada s’aborda a partir del fet que la migració i el refugi són drets fonamentals i, com a tals, estan protegits pel dret internacional. No obstant això, ens trobem contínues traves administratives, buits legals, mals usos institucionals, accessos parcials a drets fonamentals, processos burocràtics llargs i laberíntics, que hem de qüestionar i per als quals hem de trobar alternatives que permetin posar en el centre la dignitat de les persones i col.lectius implicats.

Quan ens preguntem per La convivència, estem acostant-nos a la prova de foc de l’existència efectiva del dret a migrar i el dret d’asil. Aquí entren en joc elements que considerem centrals, com el racisme, la interculturalitat, el diàleg, la por, la solidaritat, la identitat… Preguntar-nos per la convivència és fonamental si creiem que acollir és alguna cosa més que obrir o tancar una porta.

Els tres blocs s’aborden a partir d’activitats que es recomana desenvolupar seqüencialment, però que també poden realitzar-se de forma independent. Per tal que l’alumnat vagi desenvolupant una visió complexa de la problemàtica, en cada activitat es genera algun producte visual –un mapamundi o un còmic- que roman exposat a classe per establir relacions entre els continguts treballats en una o vàries activitats.

Finalment, l’última activitat planteja traslladar l’aprenentatge a un projecte real amb incidència al propi entorn i per això, requereix haver realitzat altres activitats de la guia. Per un aprenentatge competencial, recomanem ferventment fer aquesta última activitat i transferir els aprenentatges a la defensa dels drets humans.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework