Què entenem per món musulmà? (2008)

Aquesta proposta està adreçada a l’alumnat del cicle superior de primària i orientada a reflexionar sobre els estereotips i prejudicis vers la comunitat musulmana per descobrir com poden condicionar les nostres expectatives sobre les persones i la nostra manera de relacionar-nos-hi.

L’infant aprèn del seu entorn, de la família, dels mitjans de comunicació… i molt especialment, de les seves vivències i de les vivències de les persones més properes. Els canvis socials que està experimentant la nostra societat provoquen diferents maneres de viure i d’afrontar el canvi. Però també provoquen diferents maneres d’entendre quins han de ser els reptes. Des de l’educació per a la pau, entenem que els reptes han d’anar encaminats a construir una cultura de pau que, entre d’altres, permeti afrontar de manera positiva la convivència social. La construcció d’aquesta nova societat comença pel cultiu del respecte a l’altre i de la dignitat humana (en contra de tot tipus de violència) que ens ha de dur a viure la igualtat.

De vegades, i sobretot en el tema que ara ens ocupa, l’islam, algunes persones rebutgen els qui no comparteixen les seves idees o tenen una altra forma de viure, pensar, vestir o de fer les coses, i sovint, en aquest rebuig hi ha una gran dosi d’etnocentrisme i passivitat. Aquest fet provoca conflictes i problemes de convivència. Aquestes actituds es veuen reforçades pel fet que les informacions, homogeneïtzades i simplistes, que rebem a través dels mitjans de comunicació, els comentaris dels altres, el que veiem a les pel·lícules, etc. ens influeixen a l’hora de formar-nos idees prèvies sobre determinades persones o col·lectius.

En els nostres dies, els moviments migratoris fan que individus de diferents creences, formes de vida etc. comparteixin territoris comuns, provocant situacions noves i complexes que poden donar lloc a conflictes. Aquesta proposta s’orienta, doncs, a reflexionar sobre els estereotips i prejudicis per descobrir com poden condicionar les nostres expectatives sobre les persones i la nostra manera de relacionar-nos-hi. Les activitats s’hauran d’adaptar a les particularitats de cada grup, especialment a la seva heterogeneïtat cultural.Altres propostes per a l’aula

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework