Fem de periodistes

Proposta didàctica adreçada al cicle superior de primària per afavorir la reflexió i l’actitud crítica sobre l’ús de generalitzacions i estereotips en els mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació són constructors de realitat i cal ser conscients de quina realitat estan construint envers el món musulmà per poder reconstruir-la. Diversificar front la homogeneïtzació i humanitzar front la diferència poden ser bones estratègies per poder visibilitzar la realitat més enllà del que se’ns mostra o proposa.

Proposta de treball

Descripció de l'activitatProcés
A partir de l’anàlisi i reedició de notícies periodístiques d’actualitat comprensibles per a l’alumnat, es treballarà sobre les generalitzacions i estereotips que hi apareixen. Mitjançant la reedició i posterior lectura de les notícies, que els permetrà canviar el punt de vista, podran percebre i copsar els efectes que poden produir els prejudicis i estereotips socials.

L’educador/a pot donar peu a iniciar l’activitat convidant l’alumnat a que pensi en com es presentarien a una persona que no els coneix de res, dient: “em dic …. i sóc ….” . Sols es pot dir una paraula per definir què sóc, per tant, cal pensar-ho bé. Es pot pensar en diferents col·lectius segons religió, identitat nacional, grup ideològic, afeccions, etc. amb qui es poden identificar. Quan tothom s’ha presentat, es pensa en estereotips socials sobre tots i cadascun dels col·lectius que han sortit i es formula la següent pregunta:

T’has vist reflectit/da en les generalitzacions que s’han fet sobre el col·lectiu amb què t’has identificat?

Seguidament, s’organitza l’aula en petits grups de 4 o 5 persones.

Es reparteix una notícia a cada grup i s’explica que hauran de llegir la notícia i marcar amb retolador totes les paraules que fan referència a persones, col·lectius o llocs concrets i amb l’educador/a es revisa que totes aquestes paraules estiguin ben assenyalades.

A continuació, cada grup seguirà les següents instruccions:

  • Cada col·lectiu serà substituït per un dels col·lectius de pertinença treballats (cristians, europeus, esportistes…) segons s’adigui amb la notícia.
  • Cada persona serà substituïda per l’adjectiu que qualifica a les persones que pertanyen a dit col·lectiu (cristià, europeu, esportista…)
  • I cada lloc concret per “món + l’adjectiu anterior” (món cristià, món europeu, món esportista…)

Un cop reeditades les notícies, cada grup llegirà la seva en veu alta donant peu al debat i anàlisi de qüestions com, quina imatge es dóna del col·lectiu treballat en general, si les persones que es consideren dins d’aquest col·lectiu s’identifiquen amb aquesta imatge, com se senten si no és així, si creuen que això pot provocar prejudicis, reaccions… I es respondrà per escrit a les següents preguntes:

Creus que és just que apareguin generalitzacions i estereotips sobre determinats col·lectius a les notícies? Per què? A què creus que és degut?

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework