Activitats

Es proposa un seguit d’activitats ordenades de manera que permetin començar per descobrir com els estereotips socials vers la comunitat musulmana arrelen en la persona, per continuar reflexionant sobre com es construeixen i com afecten. La intenció final és arribar a crear la necessitat de desaprendre els estereotips i donar pautes d’anàlisi que permetin iniciar aquest procés.

Tot i que, com ja hem dit, les activitats estan pensades per seguir una seqüència, es presenten de forma que es puguin treballar independentment l’una de l’altre i així, poder adequar-se a les necessitats dels diferents grups.

A continuació fem una breu presentació de les quatre activitats que conformen la proposta:

  • Qui és qui?
A partir de diferents fotografies de persones en diversos contextos i situacions, l’alumnat haurà d’esbrinar si són o no musulmanes. Les imatges presenten alguns trets que poden induir a identificacions errònies. L’activitat dóna peu a fomentar la reflexió sobre com les aparences i els estereotips socials poden determinar la nostra manera de veure, jutjar i relacionar-nos amb les persones i la necessitat de ser crítics amb aquestes idees preconcebudes.
A partir de diferents fotografies de persones musulmanes en diversos contextos i situacions, l’alumnat imaginarà i construirà, en grup, històries sobre la vida quotidiana d’aquestes persones. L’anàlisi d’aquestes històries en relació a la seva realitat convidarà a la reflexió sobre quins estereotips i prejudicis els poden haver influït, i com les idees preconcebudes que puguem tenir sobre determinades persones o col·lectius determinen la nostra manera de mirar i relacionar-nos-hi. Aquesta activitat servirà també per treballar els conceptes de semblances i diferències i identificar allò proper i llunyà a la nostra realitat.
Es proposa fer un seguiment i anàlisi de notícies de premsa relacionades amb la comunitat musulmana per tal que l’alumnat pugui obtenir elements d’anàlisi sobre el tractament de la informació i identificar possibles generalitzacions o estereotips.
A partir de l’anàlisi i reedició de notícies periodístiques d’actualitat comprensibles per a l’alumnat, es treballarà sobre les generalitzacions i estereotips que hi apareixen. Mitjançant la reedició i posterior relectura de les notícies, que els permetrà canviar el punt de vista, podran percebre i copsar els efectes que poden produir els prejudicis i estereotips socials.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework