Competències

El desaprenentatge d’estereotips i prejudicis, posa en joc un conjunt de competències bàsiques, tant de tipus transversals com específiques. Entre les transversals destaquem l’autonomia com a competència que permetrà que l’infant es situï en el seu entorn per esbrinar quina realitat s’hi construeix i com l’afecta, i la iniciativa personal com a competència que l’ajudarà a afrontar el canvi.

Desaprendre també significa analitzar una determinada construcció i construir un nou coneixement i, en aquest sentit, la competència lingüística esdevindrà una eina clau del coneixement.

Aquest avenç en les competències personal i d’aprendre a aprendre permetrà avançar en la competència específica social i ciutadana.

La proposta, en el seu conjunt, reforça les següents àrees curriculars: Àmbit de llengües, Coneixement del medi, Educació visual i Educació per a la ciutadania.

En els següents enllaços, es pot cercar informació sobre els aprenentatges que es poden treballar en cadascuna d’aquestes àrees. En funció de les necessitats del grup, cada docent podrà identificar els continguts d’aprenentatge específics que més l’interessi treballar i adaptar l’activitat per fer més incidència en un o d’altre contingut.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework