Competències

El desaprenentatge d’estereotips i prejudicis, posa en joc un conjunt de competències bàsiques, tant de tipus transversals com específiques. Entre les transversals destaquem l’autonomia com a competència que permetrà que l’infant es situï en el seu entorn per esbrinar quina realitat s’hi construeix i com l’afecta, i la iniciativa personal com a competència que l’ajudarà a afrontar el canvi.

Desaprendre també significa analitzar una determinada construcció i construir un nou coneixement i, en aquest sentit, la competència lingüística esdevindrà una eina clau del coneixement.

Aquest avenç en les competències personal i d’aprendre a aprendre permetrà avançar en la competència específica social i ciutadana.

La proposta, en el seu conjunt, reforça les següents àrees curriculars: Àmbit de llengües, Coneixement del medi, Educació visual i Educació per a la ciutadania.

En els següents enllaços, es pot cercar informació sobre els aprenentatges que es poden treballar en cadascuna d’aquestes àrees. En funció de les necessitats del grup, cada docent podrà identificar els continguts d’aprenentatge específics que més l’interessi treballar i adaptar l’activitat per fer més incidència en un o d’altre contingut.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework