Coneixement del medi social i cultural

L’objectiu de la proposta s’adiu força amb les finalitats de l’àrea, en quan que es pretén contribuir a capacitar als infants per col·laborar en la construcció de la realitat futura. Es pretén situar l’alumnat en l’entorn on viu a través del que sap, o pensa que sap, per compartir-ho i modificar-ho si s’escau.

La utilització dels mapamundi, en les diferents activitats, ajudaran l’alumnat a percebre i conèixer millor la dimensió espacial dels problemes que plantegen les diferents informacions. Li donarà eines per analitzar la seva envergadura i facilitar el ser més crítics davant estereotips i prejudicis.

    • Persones, cultures i societat

Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial i anàlisi d’aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització. Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.

Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un mon més just i equitatiu, així com de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials.

Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions.

    • Canvis i continuïtats en el temps

Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur.

Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

    • Connexions altres àrees

Comunicació d’informacions i argumentacions pròpies Ús de tècniques de representació gràfica

Pel que fa als criteris d’avaluació, l’activitat contribueix als aprenentatges encaminats a reconèixer la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. Així com, usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework