Shakira: una vida en moviment

Cacera del tresor amb diferents respostes que aniran apareixent dibuixades en el mapa de les 煤ltimes generacions d鈥檃questa fam铆lia. La informaci贸 es mantindr脿 en pantalla durant el debat, com a material gr脿fic de suport a la reflexi贸 de l鈥檃lumnat.

Finalitzada la cerca, es planteja una pregunta final que ha de servir com a punt de partida per a un debat entre l鈥檃lumnat sobre el significat del terme 鈥渋mmigrant鈥, l鈥櫭簊 que es fa d鈥檃quest terme i les seves connotacions en la comunicaci贸 interpersonal.

Cacera del tresor

Proposta de treball

El debatL鈥檃rticle finalLes fonts d'informaci贸Connexi贸 amb les 脿rees curriculars

Es pret茅n que sigui un debat vivencial, que aprofiti els sentiments de rebuig o admiraci贸 extrema que pot provocar el personatge en una part de l鈥檃lumnat, per tal que emergeixin valors i actituds presents en el grup en relaci贸 a la immigraci贸 i es pugui aprofundir en la reflexi贸 sobre aquests.

La implicaci贸 emocional esdev茅 tamb茅 una oportunitat per treballar les diferents habilitats relacionades amb la interacci贸 oral i la conviv猫ncia: el di脿leg, l鈥檃ssertivitat, el respecte a l鈥檃ltre, la toler脿ncia a la diverg猫ncia d鈥檕pinions, etc. En aquest sentit, el valor did脿ctic del debat no 茅s tant arribar a un consens com treballar els aprenentatges relacionats amb les compet猫ncies comunicativa, social i ciutadana.

En el debat, caldr脿 remarcar la necessitat que s鈥檃rgumentin totes les postures. Es poden anar plantejant preguntes que contribueixin tant a gestionar les postures inicials com a aprofundir en diferents dimensions de les migracions: Qu猫 significa immigrar? En qu猫 coincideix la hist貌ria de Shakira amb la immigraci贸? En qu猫 es diferencia? Els seus pares eren immigrants? I els seus avis? Quan es deixa de ser immigrant? Quins motius poden haver portat Shakira a migrar? I als seus germans?

Tamb茅 es pot proposar a l鈥檃lumnat que faci servir diccionaris per cercar el significat del terme “immigrant”.

Amb les conclusions finals del debat, es proposa fer una redacci贸 que pot plantejar-se com un article per a la revista escolar o per al seu espai web. Es pot agrupar l鈥檃lumnat en equips, que redactin l鈥檃rticle sobre el mateix fet -el debat i les seves conclusions- en els diferents g猫neres period铆stics: reportatge, cr貌nica, not铆cia, entrevista a algun dels participants o article d鈥檕pini贸. La publicaci贸 d鈥檃quests articles 茅s molt recomanable de cara a que visualitzin el resultat d鈥檃ll貌 fet a classe.

Us proposem que ens feu arribar aquests articles o redaccions, amb el nom de totes les persones que hi han participat, per publicar-los al nostre espai web acompanyant la cacera. Podeu fer-ho a trav茅s de l鈥檃dre莽a portalpaula@ub.edu.

La informaci贸 per resoldre la cacera es trobar principalment a la Wikipedia, tot i que per il路lustrar la migraci贸 familiar s鈥檜tilitzen tamb茅 altres p脿gines elaborades pels fans i basades en informacions publicades a la premsa i que coincideixen entre diferents mitjans.

Malgrat l鈥檈xtensi贸 d鈥檃lguns articles, per a la resoluci贸 de l鈥檃ctivitat no cal llegir-los en la seva totalitat, ja que les informacions es troben a l鈥檌nici dels textos i, fins i tot, algunes poden ser conegudes a priori pels estudiants, com per exemple, el lloc de naixement o l鈥檕rigen del segon cognom.

La proposta integra aprenentatges sobre l鈥檈spai geogr脿fic mundial, els moviments migratoris i la globalitzaci贸 des d鈥檜na perspectiva hist貌rica; utilitza Internet com a font d鈥檌nformaci贸 i empra el di脿leg i debat com a din脿mica principal d鈥檃prenentatge.

Aix铆, permet avan莽ar en el desenvolupament de compet猫ncies comunes a les diferents 脿rees curriculars:

  • La compet猫ncia comunicativa ling眉铆stica.
  • La compet猫ncia metodol貌gica en el tractament d鈥檌nformaci贸 i la compet猫ncia digital.
  • La compet猫ncia social i ciutadana.

En el tercer cicle de Prim脿ria, les 脿rees curriculars que refor莽a s贸n: 脌mbit de lleng眉es, Coneixement del Medi i Educaci贸 per a la ciutadania.

La proposta tamb茅 茅s adequada per treballar a l鈥橢SO, on es pot introduir com un recurs per refor莽ar l鈥檃prenentatge dels continguts treballats fins al moment. En aquest cas, a m茅s de l鈥櫭爎ea d’educaci贸 per al desenvolupament personal i la ciutadania, es recomana treballar-la des de l鈥櫭爉bit de lleng眉es o b茅, en el segon cicle d鈥橢SO, des de l鈥櫭爎ea de ci猫ncies socials.

En funci贸 de les necessitats del grup, cada docent pot identificar els continguts d鈥檃prenentatge espec铆fics que m茅s l鈥檌nteressi treballar, adaptant l鈥檃ctivitat per fer m茅s incid猫ncia en un o altre contingut.

En altres 脿rees, poden plantejar-se altres activitats complement脿ries que parteixin de la cacera realitzada.

Per exemple, en l鈥櫭爎ea d鈥檈ducaci贸 visual i pl脿stica es pot plantejar l鈥檈laboraci贸 d鈥檜n collage que reflecteixi les principals conclusions i controv猫rsies del debat. El collage es fotografia i es publica acompanyant l鈥檃rticle.

Finalitzada la cacera, es pot iniciar una reflexi贸 sobre les fonts d鈥檌nformaci贸 que han perm猫s esbrinar el recorregut d鈥檃quest personatge. En relaci贸 a la Wikipedia, es pot accedir a la secci贸 de discussi贸 de l鈥檃rticle, que d贸na peu a treballar les intencionalitats dels diferents tipus de textos i els posicionaments dels autors. Es pot comparar, amb sentit cr铆tic, amb els articles trobats en l鈥檈spai web del club de fans i amb l鈥檃rticle publicat en un diari de la premsa colombiana.

Aquest material pot contribuir a la valoraci贸 del paper de la publicitat, Internet i la televisi贸 per informar i persuadir, i esdevenir l鈥檌nici d鈥檜na reflexi贸 sobre el funcionament de la ind煤stria musical, per tal d鈥檃van莽ar en la comprensi贸 del m贸n del consum.

La cacera tamb茅 es pot fer servir per il路lustrar l鈥檃ctual situaci贸 de globalitzaci贸, indagant sobre els pa茂sos de l’煤ltima gira de l’artista.Altres propostes per a l鈥檃ula

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework