Trobada pedagògica: Recerca de batxillerat per a la ciutadania global

23 de novembre (per internet) i 24 de novembre (Centre UB Sants) de 2022 |  5 hores certificades   

Inscripció gratuïta

Trobada d’intercanvi entre centres de batxillerat orientada a la revisió de la programació perquè el Treball de recerca, des del rigor metodològic, contribueixi a l’educació crítica en ciutadania global.

OBJECTIUS

  • Explorar accions viables per a la millora de la programació educativa del Treball de recerca.
  • Promoure l’educació en ciutadania global, a partir de situacions d’aprenentatge basades en els Treballs de recerca de batxillerat.

PROGRAMA

Dimecres 23 de novembre de 2022, de 16:30 a 18:30h per internet

16:30h. Presentació del programa i els materials Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

17:30h. Presentació de l’experiència de l’INS Pau Claris.

Dijous 24 de novembre de 2022, de 16:30 a 19:30h al Centre UB Sants

16:30h. Com fem temps lectiu per al procés d’ensenyament-aprenentatge?

17:30h. Com connectem la recerca amb l’entorn, la sostenibilitat i els drets humans?

18:30h. Com avaluem el Treball de recerca de batxillerat?

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Assistència a un mínim de 4 hores de trobada.

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

 

Organitzen:

Amb el suport de:

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada docent, a l’XTEC, i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons els termes que s’hi estableixen..
Per dur a terme aquesta activitat, cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.